Въвежда се временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства в част от пътя Банско – х. „Вихрен”

Със заповед на кмета на община Банско Иван Кадев се въвежда временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства в част от четвъртокласен общински път – гр. Банско – х. Вихрен, от местността „Шилигарника” (първи паркинг) до хижа „Вихрен”, за периода от 1 декември 2019 г. до 20 април 2020 г. В заповедта на кмета е упоменато и изискването за обособяването на т.нар. „ухо” за обръщане на движението на ППС в района на местност Шилигарника.

Четвъртокласният общински път Банско – х. „Вихрен” през зимния туристически сезон, в района след първи паркинг в местност Шилигарника, се пресича на няколко места от съществуващите ски писти, функциониращи в зимния период от декември 2019 г. до април 2020 г. Поради това е налице реална възможност за възникване на опасност за сигурността на движението. Наред с това, през този период в пътния участък при първи паркинг в местност Шилигарника, се струпват множество автомобили, което води до образуване на задръствания. В резултат на това и предвид метеорологичната обстановка през този период, достъпът на МПС-та на Спешната медицинска помощ в случай на нужда при инциденти се възпрепятства. Възниква и опасност за сигурността на движението в посочения пътен участък, което дава основание за въвеждане на временна забрана за обществено ползване на участъка на пътя от местност Шилигарника (първи паркинг) до хижа „Вихрен”. Поради липса на обходни пътища в района се въвежда т.н. обръщало в района на местност Шилигарника първи паркинг чрез въвеждане на пропускателен режим в района на упоменатата местност./БНР