Върховният съд на Израел е готов да разреши и на жените да се молят на Стената на плача

Подобно развитие на този казус ще бъде безпрецедентно и повратно в историята на Израел

5889b670b3511_main

Върховният съд на Израел е готов да разреши на жените да идват да се молят на Стената на плача и дава на управляващите министри 30 дни да намерят законни основания за своя отказ.

Правителството трябва да потърси и да даде на Съда убедителни разяснения защо на жените не се разрешава да носят свитъци от Тората и да ги четат пред Стената на плача. Ако правителството и назначената от тях служба за охрана на святото място не може да даде на Върховния съд убедителни доводи по този въпрос, решението автоматично ще влезе в сила и жените ще бъдат допускани до богослужебни обреди.

Подобно развитие на този казус ще бъде безпрецедентно и повратно в историята на Израел, защото сега вместо жените да трябва да доказват своето изконно право на молитва, както е било досега, този път ответниците ще носят бремето да доказват защо подобно право трябва да бъде отказано на жените.