ВЯРА победи в съда шефката на дупнишката прокуратура Даниела Гюрова, скрила преписката срещу съветниците Ени Лефтеров и Костадин Костадинов за тайната им фирма с 870 000 лв. капитал

Даниела Гюрова
Filed under: Дупница,Кюстендил |

 

 

Съдия Даниела Петрова нареди до 3 дни прекратеното производство да бъде предоставено в Административния съд в Кюстендил, а след това и на в. „Вяра”

214-01-06 Даниела Петрова copy

В. „Вяра” победи в Административния съд районния прокурор на Дупница Даниела Гюрова. Ръководството на информационния всекидневник за Югозападна България подаде жалба срещу нея, след като тя отказа достъп до мотивите, с които прекрати досъдебното производство срещу общинските съветници Ени Лефтеров и Костадин Костадинов за документи с невярно съдържание пред Сметната палата.

186-01-81-daniela gurova new copy

„Вяра” направи разследване по скандалния случай с укритата фирма на Лефтеров и Костадинов „Пастра Пропърти”, а прокуратурата се семосезира.

214-01-06 костадинов

Категорично е, че двамата са попълнили документи с невярно съдържание, за да укрият, че имат фирма с 870 000 лв. капитал. След жалбата на в. „Вяра” съдия Даниела Петрова от Административния съд в Кюстендил разпореди Районната прокуратура да предостави в тридневен срок от получаване на съобщението цялата преписка по издаване на оспорваното решене. Разпореждането не подлежи на обжалване, категорична е съдия Даниела Петрова.

91-01-03- d-r Eni Lefterov

„Ръководството на вестник „Вяра” е предявило жалба срещу решение от 07.08. 2015 г., издадено от районния прокурор на Дупница, с което по заявлевие №1537/2015 г. е отказан достъп до обществена информация. Съдът констатира, че жалбата не е подадена чрез органа, издал оспорения акт, а направо пред съда. По аргумент от чл. 152, ал.4 от АПК съдът следва да изисква от районния прокурор на Районна прокуратура – Дупница да представи по делото цялата административна преписка по издаване на решение от 07.08.2015 г. по заявление с цитирания входящ номер”, пише в разпореждането на Административния съд в Кюстендил.

214-01-06 deklaracii-8-Копие-copy 214-01-06 deklaracii-1-11-Копие-copy

Ръководството на в. „Вяра” обжалва отказа на Районната прокуратура пред Административния съд с ръководител съдия Галина Стойчева. „В рамките на един месец получихме два пъти отказ от административния ръководител на Районна прокуратура – Дупница, прокурор Даниела Гюрова да ни предостави разширения вариант на мотивите за прекратяване на досъдебното производство срещу общинските съветници Ени Лефтеров и Костадин Костадинов от Дупница за попълване на докумени с невярно съдържание пред Сметната палата, Общински съвет – Дупница и КПУКИ. Искахме да знем какви са техните обяснения за подадените декларации с невярно съдържание, в които декларират, че нямат фирма, при положение че имат такава с капитал от 870 000 лв. Това разкритие направи в. „Вяра”. След публикацията дупнишката прокуратура се самосезира, но не откри данни за извършено престъпление. По този повод искаме обяснения на двамата пред прокуратурата и вноска на правото на собственост върху недвижим имот, намиращ се в землището на село Пастра, община Рила, който предствлява почивна база, състояща се от двуетажна масивна сграда и 4 масивни бунгала върху 600 кв.м дворно място. Костадин Костадинов внася 2 фалшиви декларации, първо през 2011 г., като зявява, че няма нищо, и после още една, когато подава декларация в качеството си на председател на ОбС, коронован на поста от БСП, ЛИДЕР и ОДБ.

Дупнишката общественост пита откъде са им парите и защо дупнишката прокуратура замрази случая и отказа достъп до информация на факти, установени от вестник „Вяра”, по които се самосезира”, пиже в жалбата на „Вяра” до Административния съд.

Попитахме Гюрова също така какъв е предметът на дейност на въпросната фирма „Пастра Пропърти” ООД и каква е печалбата на фирмата, която се оказа една от най-големите след „Актавис” в Югозапада, кой е прокурорът, прекратил производството и защо. Поискахме копия от разследването на хартиен носител, поискахме да прочетем материалите по преписката и да ни бъдат предоставени копия от това, което ни интересува, срещу съответното заплащане.

Ени Лефтеров е собственик на частната болница в Дупница, а Костадин Костадинов – управител на същото лечебно заведение. Двамата са общински съветници вече няколко мандата от ОДБ. В случая става въпрос за публични личности, а исканата информация е обществена, защото се отнася за изпълнение на тяхно задължение по закон в качеството им на избрани общински съветници. Освен всичко в провинението им има надделяващ обществен интерес от предоставянето на тази информация. Два месеца след направените разкрития от вестник „Вяра” двамата са внесли декларации пред Сметната палата и междувременно обявиха фирмата в ликвидация, сочи съвсем прясна справка в Търговския регистър.

Както вестник „Вяра” първи информира, през 2009 г. Ени Лефтеров заявява пред ОбС – Дупница, КПУКИ и гражданите на Дупница чрез сайта на общината, че няма нищо за деклариране като собственост за тази година. Същото потвърждава и в декларацията си като общински съветник през 2011 г. В същото време справка в Търговския регистър сочи, че Лефтеров заедно с Костадин Костадинов участва в заседание на Общото събрание на съдружниците на сдружението „Пастра Пропърти”. От протокола на Общото събрание става ясно, че Ени Лефтеров, като управител на дружеството, държи 470 дяла от капитала на „Пастра Пропърти”. Пазачът Иванов е собственик на цели 390 дяла от капитала на същото дружество, а Костадин Костадинов държи 10 дяла от капитала на дружеството, раняващи се на 10 000 лв. Съдружник е и в частната болница МБАЛ „Св. Иван Рилски”, която държи 860 дяла, равняващи се на 860 000 лв., представляващи 98.85% от капитала, представлявана от Ени Лефтеров. Разминаването между дяловете на две от страниците в един и същи договор също трябва да се провери от прокуратурата – веднъж Ени Лефтеров има 470 дяла, втори път има 860 от името на болницата. Съдружникът на Лефтеровата болница прави непарична вноска на правото на собственост върху недвижим имот, намиращ се в землището на Пастра.

Снимките

1 Съдия Даниела Петрова

2 Съдия Даниела Гюрова

3 Костадин Костадинов

4 Eни Лефтеров

5 и 6 Факсимилета от декларациите на съветниците