В Бобов дол въвеждат иновативни мерки за отопление

В общината тестват водородната система, до 2 месеца инсталации ще бъдат монтирани и в училищата „Н. Вапцаров“ и „Хр. Ботев“

 

Община Бобов дол вече въвежда иновативни мерки, спестяващи  разходи за отопление и намаляващи вредните емисии в околната среда. Това стана ясно на среща в общината, проведена по Проект „GoGreenLocal – Активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014 – 2021 г.“ на Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“

Новата отоплителна инсталация е монтирана в сградата на общинската администрация. До два месеца предстои монтаж на такава система и в общинските училища – ОУ „Никола Вапцаров“ и СУ „Христо Ботев“. Проектът бе представен пред гости от Норвегия, Исландия и Белгия и представители на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите и Министерството на околната среда.

По стар български обичай гостите бяха посрещнати от момичета в национални носии, с хляб и мед. Делегацията, включваща 25 души, бе приветствана от представители на партньорите по проекта – кметът на община Бобов дол Елза Величкова, зам. – кметът на община Перник Стефан Кръстев и доц. Косьо Стойчев – управител на фирмата изпълнител „Региоплан“ ЕООД – София.

„Системата, с която се  въвеждат иновативни мерки в отоплителната инсталация в  сградата на общинската администрация, е в процес на монтаж и тестване. Предстои изграждане на такива инсталации и на двете учебни заведения. Срокът за изпълнение на проекта е 30 април тази година, а дейностите (монтирането) трябва да приключат до края на март. Ползите, предвидени по проекта, са намаляване поне с 30 процента на вредните емисии от употребата на дизелово и твърдо гориво (въглища) и най-вече намаляване на разходите за отопление. Очаква се разходът да намалее с 30 – 40 процента“, каза Антон Илиев – старши експерт „Европейски програми и проекти“.

Делегацията посети парното помещение на общината, където водородната система вече функционира. Тя работи на принципа на електролизата, съвместно с дизела и твърдото гориво, използвани за отоплението.

„В машината – оксиводороден генератор, има реактор, който разгражда водата на водород и кислород. Това минава през тръби, оттам в горелка и изгаря в котела, като подобрява изгарянето на горивото. Така се намаляват до минимум вредните емисии и се спестява гориво. Очаква се спестяване на около 20 % от горивото, което е необходимо за дневна или годишна доза“, обясни инж. Димо Димов – собственик на фирмата изпълнител.

Проектът е на стойност 980 000 лв. за трите партньора, а за община Бобов дол – около 330 000 лв. Изпълнява се от м. март миналата година.

Юлияна КОЛЧАКОВА