В Кипър: Целеви мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса в размер на 60 млн. евро

Седем групи целеви мерки са включени в приетия от правителството на Кипър днес пакет в подкрепа на домакинствата и бизнеса. Стойността им надхвърля 60 млн. евро и е в рамките на фискалните възможности на кипърската икономика, заяви президентът Никос Христодулидис при обявяването им.

Решенията на правителството, с които се удължават действащи мерки и се въвеждат нови, целят социална защита на уязвимите групи от населението и подкрепа на средната класа, като обхващат самотни родители, домакинства, студенти, предприятия, подчерта президентът Никос Христодулидис.

С два месеца, до 30 април, се продължава стъпаловидното субсидиране от държавата на разходите за електроенергия за битови, търговски и промишлени потребители, като за уязвимите групи субсидията ще покрие 100% от увеличението на цената на тока.

Намаленият акциз върху моторните горива ще се прилага още един месец, до 31 март. По-ниската ставка спестява 8,3 евроцента на литър.

На родителите, които получават социални обезщетения, ще бъде изплатена еднократна помощ с максимален размер от 250 евро за всяко дете. Повече от 27 000 семейства, най-силно засегнати от поскъпването на стоки и услуги, ще се възползват от новата мярка за повишаване на доходите им.

Премахва се годишната фирмена такса от 350 евро, наложена още през 2011 г., с което компаниите ще бъдат допълнително облекчени.

Одобрени са и мерки в подкрепа специално на кипърските гръцки бежанци от северната част на острова. Значително се увеличава субсидията от правителството за ипотеки и за ремонт на жилища, като се премахват критериите за доход. Предвиждат се нови планове за кредитиране за обновяване на жилища, закупуване на домакински уреди и енергийна модернизация на съществуващи домове.

Това е вторият голям пакет за подпомагане на домакинствата и бизнеса заради увеличените разходи за живот, израз на целенасочената социална политика на правителството, каза президентът Никос Христодулидис. Първият, на стойност 196 млн. евро, бе обявен през октомври миналата година и включваше мерки с незабавен ефект и в средносрочен план./БНР