Wednesday, June 12, 2024
HomeРегионПерникВ Перник: Мамят със стаж за високи пенсии

В Перник: Мамят със стаж за високи пенсии

Кандидат пенсионери използват имената на бивши държавни фирми

Кандидат пенсионери мамят със стажа, за да получат високи пенсии. От началото на 2019 г. досега от пернишкото ТП на НОИ до районната и окръжната прокуратура в Перник са подадени 14 сигнала за представяне на документи със съмнения за неистинност по повод на заявления за отпускане на пенсии, показва бюлетинът на НОИ.

Във връзка с тези сигнали са постановени 11 осъдителни решения или присъди, едно лице е осъдено за съставяне на неистински документ, съобщава Pariteni.

Кандидат пенсионери са представили документи, за първа категория труд, издадени от една от гордостите на българското локомотивостроене в края на 80-те години и от бивш строителен конгломерат. Проверкa обаче установява, че по това време те са били ученици в редовна форма на обучение. Често в схемата се използва фалшив стаж в едни и същи бивши държавни фирми.

При преглед на документите служителите установяват, че представените удостоверения обр. УП-2 и обр. УП-3 от 2000 г. са антидатирани – тоест не отговарят на утвърдените за посочената година образци. Цитирани са и нормативни документи, които към 2000 г. не са съществували в правния мир – в началото на 20-и век е действал Кодексът за задължително обществено осигуряване, а не влезлият в сила след това, но посочен в документите, Кодекс за социално осигуряване (КСО). Посочен е и БУЛСТАТ, издаден чак през 2011 г.

Моментна амнезия обхваща граждани, били клиенти на НОИ заради ползване на парични обезщетения за безработица. При отпускането на въпросните обезщетения лицата не са посочили трудов стаж при въпросните осигурители, при пенсионирането обаче декларират, че притежават такъв стаж.

При друга измама кандидат пенсионери при подаване на заявление за отпускане на пенсия прилагат документи за осигурителен стаж и доход, издадени от голяма минна компания. Извършени са съответните проверки и се оказва, че лицата не фигурират в предадените в осигурителния архив на НОИ разплащателни ведомости.

При контакта със синдика на дружеството е установено, че такива документи не са издавани, не са регистрирани в изходящите дневници, посочени са несъществуващи изходящи номера. Подадени са сигнали до районна прокуратура, като лицата са осъдени за ползване на неистински документи.

RELATED ARTICLES

Most Popular