Saturday, May 18, 2024
HomeРегионПетричВ Петрич започва отстраняването от общински терени на излезли от употреба автомобили

В Петрич започва отстраняването от общински терени на излезли от употреба автомобили

Община Петрич започва кампания за премахване на излезли от употреба и с прекратена регистрация моторни превозни средства, които стоят години върху улични платна, тротоари и други общински терени. Собствениците на такива МПС-та следва да ги съхраняват единствено в частни имоти или на площадка за разкомплектоване, в противен случай същите подлежат на принудително отстраняване. Служители на Община Петрич ще предупреждават с предписания, които ще бъдат поставени на видно място, ще се изготвя и констативен протокол за актуалното състояние на моторното превозно средство. 14-дневен ще бъде срокът, в който собственикът може да реагира – да премести на частен терен автомобила си или да го предаде на площадка за разкомплектоване. След този срок ще има втори констативен протокол и следва принудително премахване със съдействието на органите на МВР. Отстранените автомобили ще бъдат съхранявани в общински имот един месец. За всеки ден престой собственикът дължи по 10 лв. такса и 30 лв. за репатрирането от адреса до площадката за съхранение. Изтече ли този срок, гражданите няма да могат да предявяват претенции към автомобила, защото същият ще бъде предаден за разкомплектоване, а средствата ще постъпят в бюджета на общината. Акцията, която започва е по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Петрич. Постъпили са и десетки сигнали за блокирани тротоарни площи и улични платна именно от излезли от употреба моторни превозни средства в града и селата на общината.

RELATED ARTICLES

Most Popular