В Самоков търсят автобусни превозвачи, общината обяви поръчка за 554 000 лв.

В Самоков търсят автобусни превозвачи по линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема. От общината в планинския град стартираха процедура за възлагане на обществена поръчка с прогнозна стойност 553 083.33 лв. без ДДС. Предметът на поръчката е „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема съгласно маршрутни разписания” по 21 обособени позиции. Сред местата, до които ще пътуват автобусите, са курортът Боровец, градовете София, Ихтиман и Костенец, селата Гуцал и Клисура. Крайният срок за подаване на оферти е 17 септември, а отварянето им е на 18 септември. Поръчката е за 60 месеца.