Германски специалист прегледа 6 мечки в Белица, вадиха им зъби

Мечката Сейда се оказа, че е напълно сляпа

Опитният специалист Марк Гьолкел от института в Лайбниц за зоопарковете и дивата природа в Германия направи преглед на 6 огромни пациенти: мечките Светла, Сейда, Йета, Нада, Дана и Рада, съобщиха от Парка за танцуващи мечки край Белица.

Годишният медицински преглед бе извършен във ветеринарната клиника на парка. Всички мечки бяха щателно прегледани с ултразвук и бяха взети кръвни проби. На всички тях бяха прегледани и зъбите.

Светла, Сейда и Йета имат проблеми със зрението. За много голямо съжаление се оказа, че Сейда е напълно сляпа. Гледачите забелязаха промяна в нейното поведение преди известно време, но при този преглед лошата диагнозата бе потвърдена. Това е причината, поради която тя бе преместена в по-малък сектор в парка. Светла и Йета са полуслепи. За голямо съжаление бе наложително да се извади по един зъб и на трите мечки – Дана, Светла и Сейда.

“Повечето от нашите мечки са много възрастни и имат проблеми с костите, тъй като преди тяхното спасяване те са били принуждавани да стоят на две лапи, когато са били „танцуващи мечки“, и поради тази причина плануваме да направим преглед с рентген възможно най-скоро. Всички мечки са в техните сектори и се чувстват добре”, обобщиха от ръководството на парка.