Wednesday, June 19, 2024
HomeРегионСамоков „Главболгарстрой” стартира ремонт на пътя Самоков-Белчин, „Бекастрой” се захваща с пътищата до...

 „Главболгарстрой” стартира ремонт на пътя Самоков-Белчин, „Бекастрой” се захваща с пътищата до Доспей, Злокучене и Драгушиново

Подписаха договорите за ремонт на четвъртокласни пътища за над 4 млн. лв.

Договорите за реализация на проект „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Самоков” бяха подписани днес.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на селските райони”. Пътят от Самоков до Белчин ще се ремонтира от фирма „Главболгарстрой”, а пътят за Доспей и пътищата за Злокучене и Драгушиново са спечелени от фирма „Бекастрой” АД. Чрез обществена поръчка бяха избрани фирмите изпълнители на строително-ремонтните дейности, консултантите и строителният надзор по проекта.С 4 млн. и 300 хил. лв. ще се финансира рехабилитацията на общински пътища по Програмата за развитие на селските райони по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, съобщават от общината. Дейностите, включени в проекта, предвиждат строително-ремонтни дейности на общинските пътища, Самоков-Драгушиново – Злокучене, Самоков-Доспей, пътят за Белчин, както и пътят, свързващ Злокучене с пътя за София. Обектите са разделени в три позиции. Пътят до Белчин ще се ремонтира от фирма „Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство” АД. По другите две позиции – пътя за Доспей и пътищата за Злокучене и Драгушиново, са спечелени от фирма „Бекастрой” АД. Строителният надзор по двете позиции ще се извършва от „Трансконсут – БГ” ООД. Договорът за консултантски услуги по целия проект днес бе подписан с избрания изпълнител „Ди Джи Консулт” ООД. Освен ремонт на настилката проектът предвижда и изграждане на кабелен канал по трасетата на пътищата, като по този начин ще се предотврати прекопаването на новата настилка при реализиране на инвестиционни намерения за прокарване на оптични или друг вид кабели. Предвидени са поставянето на пътна маркировка и пътни знаци, съобразена с изискванията на Закона за движение по пътищата и изготвения предварителен проект. Заложени са всички видове дейности за основен ремонт на заложените в проекта.

Марияна Вучова

RELATED ARTICLES

Most Popular