Главната счетоводителка на скандалното ДГС – Петрич, Мария Тенчева аут от работа, напуска по взаимно съгласие

193-01-06 Камиона с трупите на съхранение в ДГС-Самоков copy

Снимка: Архив

Главната счетоводителка на Държавно горско стопанство – Петрич, Мария Тенчева е освободена от работа по взаимно съгласие. Тя е поредният служител, който напуска стопанството след извършени проверки в края на миналата година, които установиха множество нарушения. Според запознати Мария Тенчева е изготвяла годишни финансови отчети на частни дърводобивни фирми, водила е счетоводство на дърводобивна фирма, която е участвала в процедури за обект за сеч. От 12 до 16 декември миналата година служители на ЮЗДП – Благоевград извършват документална и теренна проверка по сигнал от инженер Александър Дунчев, експерт по горите към WWF България за извършени незаконосъобразни действия от работещи в ДГС – Петрич. Съгласно протокола от 16 декември 2016 година проверяващи са главният експерт при ЮЗДП инженер Юлий Сираков, инспектор инженер Георги Загоров, инспекторите от областното звено при ЮЗДП Димитър Христов, Стоян Ковачев, сега директор на петричкото горско, Георги Янкулов, Денислав Шенгов, Иса Бекташ, юрисконсултът Асие Гадирова, счетоводителката Петя Бобошева. Те проверяват работата на заместник-директора на ДГС – Петрич, инженер Росен Баев, главната счетоводителка Мария Тенчева, юриста Верка Лазарова – Овчарова, старши лесничеите Кирил Кирилов и Емил Тренев, горските надзиратели Николай Каратанчев, Димитър Гогов, Кирил Василев и Бойчо Бързаков. Установени са множество нарушения, роднински обвързаности и конфликти на интереси.

Преди по-малко от месец бе освободен и заместник-директорът на ДГС – Петрич, инженер Росен Баев. Съгласно протокола той е съакционер в „Калабак – 2000“ АД. В същото време е попълнил декларация с невярно съдържание, като декларирал, че не участва в търговски дружества. Освен това той е бил в йерархическа връзка със своята съпруга Христина Баева, която е счетоводител в ДГС – Петрич.