Гласуват оставката на К. Костадинов на високосния 29 февруари

Община Дупница продава паяка, трупал загуби

Предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС-Дупница Костадин Костадинов е първа точка от дневния ред на местния парламент, който ще заседава на 29-ти февруари.

Входираната докладна е от Николай Табаков от коалиция „ПП-ДБ“. Мотивите за искането са – ситуацията във водния сектор и съдбата на ВиК. Костадинов бе избран в началото на този общински съвет с 15 гласа от общо 29 съветници в местния парламент.

12 докладни са заложени в дневния ред за предстоящото заседание на ОбС, преди внасянето на извънредни такива.
Разрешение от ОбС за процедури по отдаване под наем на помещения от Спортна зала „Дупница“ иска кметът Първан Дангов са част от другите точки в дневния ред. Те засягат 4 помещения от 170 кв.м, 31,37 кв.м, 78,88 кв.м и 145,80 кв.м.

На заседанието ще се обсъжда още закупуване на нов пътнически автомобил за нуждите на дневния център за деца с увреждания на територията на ДГ „Калина“. Общината е допустима да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“, като максималната сума за целта е 45 000 лева с ДДС. Задължително условие е самоучастие от бюджета с 10% от сумата.

На публичен търг с явно наддаване да бъде обявен паякът, иска още кметът на общината Първан Дангов. Мотивите са свързани с нерентабилността на използването му и загубите, които търпи Общината. За периода 2019-2023 г., приходите от дейността на специализирания автомобил са в размер на 33 938 лева, докато разходите по него за същия период са 138 813, 09 лева. Началната цена за продажбата е в размер на 94 800 лева без ДДС.