Thursday, May 23, 2024
HomeБизнесГоранов: Излишъкът от близо милиард лева за януари е в резултат на...

Горанов: Излишъкът от близо милиард лева за януари е в резултат на по-добри приходи

goranov

Бюджетът за 2016 г. на плюс 1,5 млрд. лв. Излишъкът от близо 1 млрд. лв. за януари е, защото събираме приходи. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов след последното заседание на правителството. Пред министрите си и камерите премиерът в оставка Бойко Борисов съобщи на министрите си, че излишъкът към януари ще стигне милиард и допълни, че се надява опонентите им да достигнат техните резултати. На заседанието кабинетът одобри и доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет за 2016 г. Основното в доклада се знае, това е излишъкът от 1,5 млрд. лв. за миналата година, каза Владислав Горанов. А в съобщението на правителствената пресслужба се съобщава, че 2016 г. е първата фискална година след 2008-а с фискален излишък, той е 1,472 млрд. лв. (1,6% от прогнозния БВП). Формира от дефицит по националния бюджет от 743,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 2,215 млрд. лв. За сравнение, за 2015 г. е отчетен дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 2,485 млрд. лв. (2,8% от БВП). Като дял от БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,4% пункта, съобщават от кабинета. Резултатите за 2016 г. са заради по-добрите приходи и по-ниските разходи спрямо плана за годината. Приходите са 33,953 млрд. лв., или 102,8% спрямо годишните разчети, сравнено с предишната година нарастването е с 1,753 млрд. лв., или с 5,4%. Ръстът идва от по-високи данъчни и неданъчни постъпления, които са с 2,49 млрд. повече, докато възстановяването на средства от ЕК е по-малко. Постъпленията от данъци нарастват с 8,2%. Ръст отчитат и приходите от акцизи, те са 4,8 млрд. лв. (102,9 на сто спрямо разчетите), сравнено с 2015 г. увеличението е с 6,2 на сто. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7,317 млрд. лв. – 102,6% спрямо разчетите, сравнено с 2015 г. увеличението е с 5,3 на сто. Разходите, включително вноската на България в бюджета на ЕС, за миналата година са 32,48 млрд. лв., което е 93,3% от разчетите за 2016 г. Вноската на България в бюджета на ЕС е 859,5 млн. лв. Фискалният резерв към 31 декември 2016 г. е 12,9 млрд. лв. – 11,1 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и др.

RELATED ARTICLES

Most Popular