„Горичка в количка“ посети децата от 5 „б“ клас на 5 СУ в Благоевград

Тематичното фургонче “Горичка в количка” паркира в двора на 5 СУ в Благовеград, за да доведе гората до децата. Експерти и горски педагози запознаха петокласниците с интересни факти за гората и обитателите и. Под формата на забавни игри инж. Ваня Каменова, инж. Вера Станишева и инж. Бранимира Евтимова помогнаха за обогатяването на екологичните знания на учениците. Целта на ЮЗДП ДП и „Горичка в количка“ е да стимулира обществения интерес и този на подрастващите към проблемите от екологично естество.
Децата с интерес приеха предизвикателството да опознаят лесовъдските игри, защото те са забавни и носят нови знания за тайните на животни, растения и дървета в гората. Засадиха и брезички в двора на училището.
Към момента Югозападното държавно предприятие изпълнява следните проекти, финансирани по програма LIFE :
„Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ – LIFE REFOREST, период на изпълнение 02.09.2020 – 31.12.2024 г.
„Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежа Натура 2000 в Североизточна България“ – LIFE IASHAB с период на изпълнение 01.09.2020 – 31.12.2024 г.
„Климатично интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ LIFE 19 CCA/ SK 001276 –CLIMAFORCEELIFE, с период на изпълнение 09.2020г. до 12.2027 г.