Friday, June 21, 2024
HomeРегионБлагоевградГотова е поточната линия за над 1 милион фиданки годишно в ЮЗДП

Готова е поточната линия за над 1 милион фиданки годишно в ЮЗДП

Приключи работата по инсталиране на автоматизирана поточна линия, с която Югозападното държавно предприятие започва производството на контейнерни фиданки с капацитет от над 1 милион годишно. Модерната система заедно със специализирано оборудване за обработка на семена от горскодървесни видове бяха закупени и доставени в рамките на проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата „Натура 2000” в България“. Той е съвместна инициатива на ЮЗДП и Горска семеконтролна станция-София и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия. Оборудването е инсталирано в държавен горски разсадник с. Локорско, в района на „ДГС София”, от ангажирания от ЮЗДП изпълнител от Швеция. Освен работата по монтажа по време на престоя си в България шведските експерти обучиха служителите на ЮЗДП за работа с поточната линия и машините за обработка на семена.

Очаква се наесен да започне реалното производство на контейнерни фиданки от различни широколистни видове, необходими за предвидените по проекта възстановителни дейности в приоритетни горски местообитания от мрежата „Натура 2000” на територията на ЮЗДП.

RELATED ARTICLES

Most Popular