Saturday, May 18, 2024
HomeРегионДупницаДве от социалните услуги в Дупница стават делегирани от държавата дейности

Две от социалните услуги в Дупница стават делегирани от държавата дейности

Две от социалните услуги, които Община Дупница изпълняваше по проект „Дом и подкрепа за всяко дете“, повече от 3 години, стават делегирани от държавата дейности от 17 юни.

Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и преходното жилище, бяха дом за 37 деца, преминали през този период, а финансирането бе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Самите жилища са в т.нар. “Социален квартал” на града, където бяха построени. В момента ЦНСТ е с пълен капацитет от 12 деца, а в преходното жилище в момента има настанени 2 деца. Услугите са за деца до 18 години или до завършване на образованието си. “Изпълнихме всички изисквания на проекта, но по-важното е, че има резултат за децата. В двете услуги денонощно се осигурява обгрижване от общо 15 човека персонал. Възхитена съм от някои деца, които макар и в неравностойно положение от семейна гледна точка са пълни отличници в училище. Това е добър старт за тях в живота и се надявам, че ще успеят да се реализират в бъдеще”, коментира ръководителят на проекта Ценка Стоянова.

От 17 юни – всички разходи свързани с издръжката на децата от персонал до консумативи и други са за сметка на държавния бюджет.

RELATED ARTICLES

Most Popular