Wednesday, June 19, 2024
HomeНовиниБългарияДепутатите приеха окончателни промени в Административно-процесуалния кодекс

Депутатите приеха окончателни промени в Административно-процесуалния кодекс

Парламентът прие вчера окончателни промени в Административно-процесуалния кодекс. Законопроектът за второ четене беше разделен на три части. Народните представители приеха последната част от промените. През преходните и заключителни разпоредби те измениха и други закони.

В Закона за държавния служител споровете за прекратяване на служебно правоотношение или налагането на дисциплинарна отговорност ще се разглеждат от административен съд. По Закона за МВР задържаното лице ще може да обжалва законността на задържането си пред районен съд. Дисциплинарните наказания по Закона за отбраната и въоръжените сили ще могат да се обжалват пред административен съд. Решението няма да подлежи на касационно обжалване.

С промени в Кодекса за социално осигуряване съдиите, прокурорите и следователите с общ юридически стаж поне 35 години ще могат да подадат заявление за пенсиониране.

На 12 юли депутатите въведоха такси в касационното производство. Касационният жалбоподател ще внася такса в размер на 70 лева, а когато жалбоподател е организация – 370 лева. Такса няма да се внася за подаване на протест, както и от граждани, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да я заплатят. За производство, образувано по частна жалба, ще се събира такса в размер на 30 лева за граждани и 150 лева за организации. Не се дължи такса от граждани за частна жалба по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване. За производство по отмяна на влезли в сила съдебни актове се събира такса в размер на 30 лева за граждани и 150 лева за организации.

RELATED ARTICLES

Most Popular