Saturday, May 25, 2024
HomeРегионПетричДепутатът Георги Динев от Петрич: Три момчета от ФК "Беласица" се оплакаха...

Депутатът Георги Динев от Петрич: Три момчета от ФК “Беласица” се оплакаха на премиера Борисов, че семейство Миневи им забраняват да играят на спортната база “Цар Самуйл”, а той им обеща: Ще играете!

Жители на Петрич: Депутатите Георги Динев, Александър Мацурев, Стефан Апостолов и Даниела Савеклиева си слагат по 5 000 лв в джоба всеки месец от заплати, нека платят таксите за игра на обновения стадион, защо се правят на бабайти? 

Георги Динев, Александър Мацурев, Даниела Савеклиева и Стефан Апостолов

Три момчета от ФК “Беласица” направиха страхотен подарък на премиера Бойко Борисов по време на гостуването му в Петрич миналата седмица. Те му подариха тениска на отбора с надпис на гърба и “Бойко Борисов”. Премиерът ги попита какво искат да направи той за тя, а те му споделиха, че нямат право да играят на  Националната спортна база „Цар Самуил”. Момчетата му заявиха, че искат да играят там, а той и заяви “Ще играете!”. Това разкри на пресконференция днес депутатът от ГЕРБ- Петрич Георги Динев. Той разказа още, че  Министерството на младежта и спорта /ММС/ от 4 г. не може да се справи с наемателката на Националната спортна база „Цар Самуил” в Петрич Величка Минева, съпруга на бившият петрички митничар Марио Минев, въпреки че не плащали наем и най-вероятно анексът към договора на Минева не е изряден. “В писмения отговор, който ние депутатите Георги Динев, Александър Мацурев, Стефан Апостолов и Даниела Савеклиева, министър Кралев директно е признал безсилието на държавата да се справи с пробойните в българското законодателство, със законово обусловеното право на всеки подсъдм или ответник да бламира съдебния процес и с абсурдно дългите и разтегливи срокове, в които българският съд се произнася дори при такъв чист казус като настоящия.” – каза Динев и предостави отговора на министъра: „Националната спортна база „Цар Самуил” в Петрич е комплекс, който попада в активите на Национална спортна база /НСБ/ ЕАД – едно от търговските дружества, на които Министерството на младежта и спорта е принципал.

Марио Минев

Базата притежава стадион с площ 22 000 кв.м, лекоатлетическа писта с 2 пътеки, трибуни на площ от 6000 кв.м, тренировъчно футболно игрище, басейн, баскетболна тренировъчна зала, салон за обща физическа подготовка, площадка за хандбал, тенис корт, почивна станция на 3 етажа с ресторант, административна сграда и множество други постройки. Общата площ на комплекса е 60 000 кв.м.

До неотдавна спортната база се ползваше за подготовка от спортните клубове в община Петрич и от цялата страна – заради подходящия климат и добрата спортна инфраструктура.

В момента обаче голяма част от базата е в лошо състояние, а част от спортните клубове от Петрич не са допускани на територията на спортния комплекс от наемателя, който от своя страна не изпълнява договора си за наем.

От страна на ММС и НСБ са проведени множество срещи с представители на община Петрич, спортни клубове и общественици. Знаем, че желанието на гражданите и на управниците в Петрич е спортният комплекс да се поддържа и използва от всички клубове и то съвпада с желанието на сегашното ръководство на НСБ и на министерството.

Затова от юни 2016 г. НСБ ЕАД се опитва да си върне фактическата власт над имота, като води дело срещу наемателя на „Цар Самуил” – „Етно” ЕООД.

Предисторията:

На 25 юли 2012 г. след проведен конкурс между НСБ ЕАД, представлявано тогава от изпълнителния директор Петър Божилов, и „Етно” ЕООД, представлявано от управителя Величка Минева, е подписан договор за наем на НСБ „Цар Самуил” за 10 г. с месечен наем от 2780 лв. с ДДС.

Наемателят се задължава да изпълни инвестиционна програма в размер на 2 369 000 лв. „Етно” обаче започва изпълнението на инввестиционната програма без изготвени и одобрени от община Петрич работни проекти за разрешение за строеж.

На 13 ноември 2013 г. е назначена комисия от НСБ за проверка на извършените на обекта СМР.

Тя констатира, че те се изпълняват без никакви проектни документации и разрешение за строеж, поради което е невъзможно приемането на извършените работи и признаването им за инвестиция.

С писмо от 24 март 2014 г. НСБ ЕАД уведомява наемателя, че съгласно чл. 20 от договора е необходимо в най-кратки срокове да се предприемат мерки за изготвяне и съгласуване на изискуемите съгласно ЗУТ проекти и документации.

Обръща се внимание, че във връзка с чл. 30 от договора за наем „Етно” ООД е длъжен да предаде всички оригинални актове, издадени до момента, и едва след тяхното получаване НСБ ще пристъпи към приемане на извършените СМР.

През октомври 2014 г. одитен доклад на ММС дава препоръка договорът за наем да бъде прекратен. Докладът констатира множество нарушения, между които и фактът, че сключването на договора през 2012 г. не е съгласуван с тогавашния министър на младежкта и спорта Свилен Нейков.

На 1 април 2015 г. комисия, назначена от изпълнителния директор на НСБ ЕАД Пламен Манолов, извършва проверка на НСБ „Цар Самуил” на място и установява отново редица нарушения: на териоторията на НСБ се извършват СМР без необходимите разрешения, сградата на почивната станция е преустроена в санаториум без разрешение на собственика, част от имота се преотдава на трети лица, на което фирмата-наемател няма право, повечето спортни съоръжения са занемарени и не се използват по предназначение, стадионът с лекоатлетическата писта е в лошо състояние и негоден за експлоатация, големият басейн е разрушен, салонът за обща физическа подготовка се използва за склад.

Голяма част от тези нарушения се потвърждават и от комисия, назначена по молба на НСБ от кмета на Петрич на 7 декември 2015 г.

Същевременно в НСБ ЕАД не са подавани никакви документи от страна на наемателя за изпълнение на инвестиционната програма, поради което тя се приема за неизпълнена.

През есента на 2015 г. представители на ОФК „Беласица Петрич” и граждански инициативен комитет, подкрепяни от местните власти, организират публични протести срещу наемателя на НСБ „Цар Самуил”, защото не са допускани да използват спортната база.

Футболният клуб и гражданският комитет изпращат и отворено писмо до ММС, в което изразяват опасенията си, че спортната база не се ползва по предназначение.

На 12 януари 2016 г. НСБ ЕАД получава отговор от РДНСК – Благоевград, че в институцияата няма данни за издадени разрешения за ползване на НСБ „Цар Самуил”.

От Министерството на здравеопазването пък е получена информация, че има издадено разрешително на „Специализирана болница за рехабилитация” ЕООД, като лечебното заведение осъществява дейността си на адреса на НСБ „Цар Самуил”.

В резултат на събраните данни и констатираните нарушения на 1 февруари 2016 г. НСБ ЕАД уведомява засегнатите институции, че са взети мерки за едностранно прекратяване на договора му с „Етно” ЕООД поради неизпълнението му, а на 1 април комисия отива на място, за да си върне фактическата власт над имота, но не е допусната.

На 3 юни 2016 г. „Етно” ЕООД завежда гражданско дело за обезпечение на доказателства в Районен съд – Петрич, като неговата цел е да установи направените от тях инвестиции.

По делото са извършени 2 съдебно-технически експертизи, а на 31 юли 2017 г. съдията прекратява делото.

Едновременно с това на 16 юни 2016 г. НСБ ЕАД от своя страна завежда дело в СГС за прекратяване на договора за наем по реда на бързото производство, предвидено в ГПК.

На първото по делото заседание „Етно” представя копие от анекс, който изменя изцяло подписания договор между двете страни, като променя съществено клаузи, касаещи изпълнението на инвестиционната програма и евентуалното обезщетение, което НСБ ЕАД ще дължи при прекратяването на договора.

В деловодството на НСБ липсва такъв анекс, а и при детайлното му разглеждане е видно, че същият представлява неистински документ.

НСБ ЕАД възразява срещу представения по делото анекс, тъй като съгласно бързото производство по ГПК не се допускат допълнителни доказателства.

След направеното възражение съдията с определение преминава от бързото производство към общия исков ред.

НСБ ЕАД оспорва истинността на представения анекс и настоява за съдебно-графологична експертиза, която в заседание е оспорена от НСБ ЕАД и е поискано да бъде назначена тройна съдебно-графологична експертиза, която трябваше да бъде представена на заседание на 27 април.

Експертизата обаче не бе готова в срок и съдебното заседание бе отложено за 1 юни 2018 г.

На този етап съдбата на НСБ „Цар Самуил” е в ръцете на съдебната власт и зависи от развоя на делото. Категоричното мнение на ММС е, че в случая със спортната база в Петрич има неоспорими нарушения.

Недопустимо е да инвестираме средства и усилия, за да подтикнем децата ни да спортуват и да им осигурим подходящи условия за спорт, а едновременно с това изградени спортни съоръжения да не се поддържат в добро състояние.

Плановете на ММС и НСБ за спортната база „Цар Самуил”, след като дружеството успее да си върне фактическата власт над имота, са спортните съоръжения да бъдат възстановени със собствени средства на държавното дружество и да бъдат стопанисвани от него, за да може да се гарантира, че занапред ще бъдат използвани от всички спортни клубове в община Петрич”.

Извън министерската справка остава фактът, че г-жа Минева е сключила един изключително удачен за нея договор за наем.

Само в незаконната болница в базата, която и тази година има договори както със Здравната каса, така и с НОИ, по тазгодишните цени апартаментът струва 235 лв. за 3 дни, а единичната стая за същия период е 190 лв.

В болницата има 39 легла. Елементарните сметки показват, че само за 3 дни при заетост на едва 15 от леглата митничарската съпруга успява да си избие наема за целия месец.”

Телефоните на семейство Миневи дават нон- стоп заето и са непробиваеми. Двамата запазват правото си на отговор.

“Депутатите на ГЕРБ нямат никакъв шанс срещу Марио Минев и съпругата му. Те се заяждат. Какво са направили те спорта, за здравеопазването или за един човек от избирателите си? Марио Минев и семейството му са вложили над 2 000 000 лв в базата, тя беше полу разрушена, сега стадиона е прекрасен, вътре всичко е обновено, има охрана, поливачи, градинари, те са на заплати, ако толкова искат децата да играят футбол, нека депутатите им платят по един годишен абонамен, взимат по 5 000 лв заплати. Лесно е така да надъхват и да се правят на загрижени, като отварят война на местния бизнес. Нека Динев пусне футболистите да му ритат без пари в двора. Защо вместо да седнат и да поприказват, да погледнат реално на нещата, да видят истината и да признаят, че базата е супер, че тя се поддържа с пари, те се правят на бабаити и заплашват и се заяждат. На какво прилича това. С какви очи се пъчат и дават изявления и внасят питания, те какво са направили за избирателите си. Не ги ли е срам да надъхват така. Какво искат те от Миневи, я да кажат? Та ние сме ги виждали на банкети в базата на трапезата на Миневи, те и семействата им. Та бащата на Георги Динев му беше пръв приятел. Какво се е случило? Нещата са много лични май.” – пишат на редакционните имейли жители на Петрич.

RELATED ARTICLES

Most Popular