Депутатът, футболен съдия, Ст. Апостолов от Симитли скътал над 420 000 лв., отчита 11 200 лв. хонорари от БФС и командировки за 27 000 лв. от УЕФА

Стефан Апостолов

През 2017 г. пътувал до Испания, Холандия, Армения, Кипър, Черна гора, Гърция, Чехия заради футболни ангажименти

Червеният депутат от Благоевград Н. Бошкилов прехвърлил безвъзмездно дялове от три фирми, Атанас Стоянов вложил 14 146 лв. в пенсионно-осигурителна компания

 

Успешни година е имал депутатът, футболен съдия, Стефан Апостолов от Симитли. 300 000 лв., натрупани от заплата и продажба на фирмени дялове, хонорари от БФС и командировъчни пари от УЕФА, е декларирал пред държавата синът на кмета на община Симитли Апостол Апостолов.

Атанас Стоянов

Това става ясно от подадената му декларация пред КОНПИ. Той има и банкови влогове в размер на 120 000 лв., натрупани от продажба на фирмени дялове. Спестил е и 9599 лв. командировъчни от УЕФА, отчита също и 11 200 лв. хонорари от БФС.

Николай Бошкилов

Апостолов чака вземания в размер на 30 000 лв., които се водят на СНАП КАР ООД и представляват заем и още 75 000 лв., което отново е заем, но на името на Диянка Велкова.

Богдан Боцев

Със спестявания Апостолов си е купил през 2017 г. етаж от сграда в Симитли с площ 380 кв. м за 69 000 лв.

Стефан и Весела Апостолови

Годишна данъчна основа от трудовите доходи на Апостолов е 41 295 лв., той е изкарал и 18 047 лв. от друга стопанска дейност.

Даниела Савеклиева

От наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество той е изкарал 20 700 лв. От командировъчни от УЕФА и изкарал 27 255 лв.

Елхан Кълков

По футболна линия той е пътувал до Испания за 900 евор, до Холандия, което е струвало 1200 евро, отскочил е и до Армения, което е струвало 800 евро, пътуването до Кипър излязло 1500 евро, още толкова е струвало и пътуването до Чехия.

Катерина и Александър Мацуреви

700 евро е струвал престоят в Черна гора, само 500 евро е излязла сметката от пътуването до Гърция. Ето и останалите декларации на депутатите от Благоевградско:

Тома Томов

Червеният депутат от Благоевград Николай Бошкилов през миналата година е прехвърлил безвъзмездно дялове от “Вини-Бошкилов” ООД, ЕТ “Нико-Н.Бошкилов” и  “Лотос-дистълър”ООД, всичките оценявани на около 23 000 лв. Той е декларирал от доходи 30 930 лв., а съпругата му 11 431 лв. и още 2054 лв. от стопанска дейност като едноличен търговец.

Георги и Теодора Диневи

С 1/3 от къща с двор с търговски обект в Банско с площ 229 кв. м се е сдобил депутатът Александър Мацурев.

Имотът, който е купен със заем, е оценен на 113 300 лв. Освен това той има и апартамент в курорта от 60 кв. м, придобит през 2011 г.

Имота държи със съпругата си Катерина Мацурева по силата на „устно споразумение”. Семейството се е сдобило и с „Хонда”, която отново ползват безвъзмездно по силата на устно споразумение.

Мацурев има 110 000 лв. от заем и 13 000 лв. от заплата, жена му Катерина е спестила 15 000 лв. от заплата.

В банка депутатът държи влогове от 14 000 лв. от заем и 1318 лв. влог от заплата, Катерина Мацурева има влог 1785 лв., спестени от заплата.

Семейството има и кредити в размер на 95 898 лв., 103 554 лв.,
52 666 лв., 68 100 лв. По кредитни карти Мацурев дължи 9779 лв. и още 1958 лв. Катерина Мацурева има дялове в “АИД ТРЕЙДИНГ” ООД и “БУЛХОЛИДЕЙ-2000” ООД.

Мацурев декларира годишна данъчна основа от трудови доходи в размер на 34 920 лв.

Санданчанинът Атанас Стоянов е обявил пред държавата налични парични средства 12 000 лв., спестени от заплати, и заем от 21 667 евро към банка. Той е вложил 14 146 лв. в пенсионно- осигурителна компания. Стоянов е обявил годишна данъчна основа от трудови доходи в размер на 45 074 лв.

Петричанинът Георги Динев разполага с 26 000 лв. налични средства, а жена му Теодора Динева – 4000 лв. Тя е получила 6000 евро от дарения. Динев плаща ипотека от 55 250 евро и задължения по две кредитни карти в размер на 5000 и 4000 лв. 500 лв. по кредитна карта дължи и Теодора Динев. Годишна данъчна основа от трудови доходи на Динев са 37 025 лв.

Даниела Савеклиева не е харчила през миналата година, успяла е да спести 22 000 лв., има и банкови влогове в размер на 11 505 лв., 430 лв. и 400 лв., спестени от заплата. Тя плаща остатък от банков кредит в размер на 21 000 лв. и остатък от лизинг за кола от 18 000 лв. Савеклиева е изкарала 45 858 лв. през миналата година.

Елхан Кълков от ДПС пък се вози в тойота за 1000 лв. Той е обявил влог от 15 000 лв., още 15 000 лв. пък има на името на Еми Кълкова, която е продала дялове от “Престиж” ООД.

Годишна данъчна основа от трудови доходи на депутата е 41 770 лв. Извън тези пари е изкарал още 4392 лв.

Съпругата му е заработила 8399 лв., 5351 лв. от дейност като едноличен търговец и още 2000 лв. от прехвърляне на имущество

Колегата му от Гоце Делчев Богдан Боцев е заявил годишна данъчна основа от трудови доходи 38 220 лв. и още 6837 лв. от доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност. Боцев е заработил и 17 691 лв. от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. Обявените доходи на съпругата му възлизат на 30 369 лв.

Наследство е получил през миналата година избраният от Благоевградско депутат Тома Томов. В сметката му са влезли 15 000 лв. и още 2981 евро. Отделно той е заделил от заплати спестявания в размер на 15 000 лв., наследство е получила и съпругата му Калина Томова. Годишна данъчна основа от трудовите доходи на депутата са 45 373 лв. От друга стопанска дейност той е изкарал 558 лв. и още 17 691 лв. от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.