Домът за пълнолетни с физически увреждания и Защитеното жилище в Долно Драглище със специална програма за празника си

ДПЛФУ „Св. Пантелеймон” и Защитено жилище за лица с физически увреждания в разложкото село Долно Драглище отбелязаха Международния ден на хората с увреждания.

Под мотото „Заслушай се! Вдигни очи! Подай ръка! Сбъдни една мечта!” потребителите на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Св. Пантелеймон” и Защитено жилище за лица с физически увреждания – с. Долно Драглище отбелязаха този ден със специална програма.

Гости на тържеството бяха инж. Венцислав Гърменов – зам.-кмет по социалните дейности, Лиляна Боянова – кмет на с. Долно Драглище, Петър Попов – общински съветник, представители на социални институции, жители и гости. Поздравителен адрес бе получен от д-р Емил Тончев – народен представител в 44-тото Народно събрание.

В своите пожелания зам.-кметът инж. Венцислав Гърменов акцентира, че важен елемент в общуването е подходът „първо човекът”. Така е важен човек, а не увреждането. Поставяйки човека на първо място, увреждането вече не е основна и определяща характеристика на отделната личност. Задача за цялото общество е всеки да се чувства приобщен във всички сфери на обществения живот.