Доц. д-р Анна Покровнишка и доц. д-р Диана Захариева представиха изложби в ЮЗУ „Неофит Рилски“

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ днес бяха представени две изложби – „Живопис“ на доц. д-р Диана Захариева и „Скулптура“ на доц. д-р Анна Покровнишка. Те са свързани с придобиването на академичната длъжност „доцент“ от двете преподавателки от Факултета по изкуствата, които преди да представят творбите си, изнесоха публични академични лекции пред студенти и преподаватели.

Доц. Захариева представи „Живописта в нейната същност – творческа концепция, идеи и търсения“, а темата на доц. Покровнишка бе „Художественост и социално поведение на творбата”.

Изложбите откри ръководителят на катедра „Изобразително изкуство“ проф. д-р Емил Куков, който подчерта, че двете изложби си партнират много добре и се допълват.

„Доц. Захариева и доц. Покровнишка имат много общи неща – интереса към различните експерименти с техники и материали, цвета в живописта и скулптурата. И двете експериментират смело с образи, жанрове, изразни средства и материали“, каза при откриването проф. Куков.

„За да придобием академичната длъжност „доцент“, зад нас застанаха институцията в лицето на Югозападния университет, колегите, студентите и приятелите ни. Това не е успех само на една личност, а на много хора“, сподели развълнувана доц. Покровнишка.

Доц. Захариева също благодари на ръководството на Факултета по изкуствата, на колегите си и на студентите за подкрепата и уважението.

Творбите на младите автори ще са разположени във фоайето на Първи учебен корпус до края на месец януари 2020 г.