Дупничани ползват 5% отстъпка при плащане на задълженията в пълен размер до 30 април

 

DupnicaДанъчната кампания в община Дупница стартира от утре. Всички жители и фирми ще могат да заплащат своите местни данъци и такси за битови отпадъци, съобщиха от общината. Дължимите суми за данъка върху недвижимите имоти, данък МПС и такса битови отпадъци се заплащат на две вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите задълженията в пълен размер до 30 април пък ползват 5% отстъпка. Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в бюджета на община Дупница. Разходването на събраните данъци е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет за година. Парите се разходват за финансиране на местните дейности: издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддръжка и ремонт, изграждане и ремонт на пътища и др., както и за капиталови разходи. Събраните приходи от такса битови отпадъци се използват изцяло за поддържане чистотата на населените места на община Дупница, като се разпределят за   извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за имотите, намиращи се в границите на гр. Дупница и другите населени места, в които дейността е подсигурена от общината, депониране на битовите отпадъци с организирано сметосъбиране и поддържане на териториите за обществено ползване.