Дупнишкият музей реди експозиция „Разкази в шевето“

Министерството на културата дава за проекта 30 000 лв.

Общинският исторически музей в Дупница спечели нов проект – „Разкази в шевето“, съобщиха от културната институция.

„Разработихме проект, с който кандидатствахме по обявената сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии на Министерството на културата. Средствата се предоставят за дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии. За

изготвяне на визуална идентичност и графичен дизайн, съдържание и пространствено позициониране на информацията за първата постоянна експозиция „Разкази в шевето“. Основната цел на проекта е да бъде създадена индивидуална, разпознаваема от местната общност визуална и графична визия на музея и създаването на постоянна експозиция за миналото на града,  възприемана като „наша“ обща история, с която се гордеем.С настоящия проект се стремим към цялостно „представяне на движимото културно наследство на града“ – основна цел на програмата“, обясни директорът на музея Анелия Геренска.  И отбеляза: „В допълнение към този проектмузеятв Дупница разполага с проект за изграждане на първата си постоянна експозиция „Разкази в шевето“, който е в процес на реализация. Проектът включва 3 части – тематико – експозиционен план, теми и експонати, разширено тематично съдържание и спецификации на експозиционни модули. Те служат за координация и осъществяване на всички необходими дейности за реализиране на експозицията на музея, както и за задание за различните екипи, работещи по обзавеждане и оборудване, съдържание на информационни материали и интерактивни елементи, визуална идентичност и графичен дизайн.

Този проект ще допринесе за цялостно представяне на историята и за преживяването на различните публики, в съответствие с целта на програмата  – развиване и привличане на нови публики, достъпност и равнопоставеност при представянето на културното наследство, насочено и към групи със специфични потребности“.

Проектът е на стойност 30 000 лева.

Юлияна КОЛЧАКОВА