Sunday, June 23, 2024
HomeБизнесДългът скочи с €2 млрд. за година и с €0.5 млрд. за...

Дългът скочи с €2 млрд. за година и с €0.5 млрд. за месец

mfСпрямо ноември дългът нараства с 557, 8 млн. евро, а спрямо година по-рано – с 2,1238 млрд. евро

Дългът на България към края на декември 2016 година възлиза на 13,7619 млрд. евро, което е 29.4% от БВП, отчете МФ. Нарастването е с 500 млн. евро за месец.

Спрямо ноември дългът нараства с 557, 8 млн. евро, а спрямо година по-рано – с 2,1238 млрд. евро.

Вътрешните задължения през последния месец на миналата година са в размер на 3,4895 млрд. евро, а външните – в размер на 10,2724 млрд. евро.

В рамките на изминалата година вътрешният дълг се е свил с 189,9 млн. евро, докато външният дълг е нараснал с 2,3137 млрд. евро. Трябва да се има предвид, че основна причина за увеличаването на външния дълг през 2016 година е успешното емитиране на нови еврооблигации през март 2016 година за 1,994 млрд. евро.

В края на отчетния период (31-ви декември 2016 година) делът на дълга на подсектор „Централно управление” към брутния вътрешен продукт (БВП) нараства до 29,4% спрямо 25,7% в края на 2015 година, като делът на вътрешния дълг е 7,4%, а на външния дълг – 22,0%.

На 15 декември България плати над 500 млн. евро за реакторите за АЕЦ Белене.

За 2017 г. бюджетът не предвижда увеличение на дълга.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular