Евростат: Всеки пети българин мръзне, не може да си позволи адекватно отопление

У нас това 22,5% от населението при средно от 9% за ЕС

България е на първо място сред държавите членки на Европейския съюз по дял на хората, които не могат да поддържат дома си адекватно топъл – 22,5 на сто. Това сочат най-новите данни на Евростат за 2022 година. Средно за населението на Съюза този показател е 9 на сто.

Сред страните с най-голям дял на хората, които не могат да поддържат дома си адекватно топъл, освен България, са също Кипър и Гърция – с по близо 19 на сто от населението, Испания – 17% и Румъния 15 на сто. За разлика от тях с най-нисък дял на тези хора е Финландия – с малко над 1% и Люксембург с 2%.

В сравнение с 2021 година Евростат отчита нарастване с около 2 процентни пункта на хората от Съюза, които заявяват, че не могат да поддържат дома си адекватно топъл, информира БНР. Според експертите на КНСБ причините над 20% от населението у нас или всеки пети да не може да поддържа жилището си топло са много – ниски доходи, високи цени на електроенергията, ниска енергийна ефективност./ .bgonair.bg