Езикова школа връчи сертификати на Кеймбридж на учениците си в Брезник

Щастливо събитие в Народно читалище „Просвещение 1870“ в Брезник! Школата по чужди езици с ръководител Таня Атанасова връчи международни сертификати на свои възпитаници, положили успешно изпити на университета Кеймбридж в Обединеното кралство и Държавния институт за руски език „А. С. Пушкин“ – Москва.
Равносметката е следната: 6 сертификата на университета Кеймбридж и 4 сертификата на институт „Пушкин“.
Като оторизиран подготвителен център за изпити на университета Кеймбридж и партньор на Британския съвет по програма Addvantage, школата по чужди езици към читалището в Брезник организира курсове за Първи сертификат по английски език (FCE) и Сертификат по английски език за напреднали (CAE). Сертификатите на Кеймбридж, както и тези на Държавния институт „А. С. Пушкин“ – Москва, са международно признати и са с безсрочна валидност.