Енергетици и миньори от Перник скочиха срещу Териториалния план за справедлив преход   

Недостиг на ток, повишаване на цените и тежка безработица, прогнозират браншовиците

 

Енергетиците и миньорите от Перник скочиха срещу внесения проект на Териториален план за справедлив прехода на регион.

Според тях планът тласка региона към безработица и силно обедняване.

Участие в дискусията взеха министърът на енергетиката Румен Радев и заместник-министъра на регионалното развитие Ангелина Бонева, работници и служители от “Топлофикация Перник”, мините в Перник, неправителствени и синдикални организации и представители на пернишката общественост.

“Искането ни е енергийният преход в България да се случи по справедлив и разумен начин. Ние сме от най-големите работодатели в региона. Искаме да запазим предприятието и работни места на служителите си, за да можем да продължим да се модернизираме”,  коментираха представители от пернишката топлофикацията.

На дискусията бе заявено, че ако се допусне екстремно закриване на въглищните централи в България, може да се очаква недостиг на ток, особено през зимата, повишаване на цените, а 27 000 души от областите Перник, Кюстендил и Стара Загора да останат без работа.

„С какво ще се отопляват 20 000 хиляди домакинства в Перник, ако топлофикацията бъде закрита? Как да се инвестира в предприятие, след като то е обявено за затваряне? В плана има идея в града да има „парно” на зелен водород и фотоволтаици, къде света има подобно работещо „нещо и то да отоплява 20 000 абоната?”, попитаха енергетиците. Миньорите настояваха да получат отговор на въпроса какво точно ще работят и в какъв период от време, след като в плановете пише, че ще се занимават с рекултивация на мините.

Представителите от “Топлофикация Перник” посочиха, че в последните години са инвестирали огромни собствени средства за поетапното намаляване на въглищата и замяната им с по-екологични горива, с надеждата, че ще успеят да модернизират предприятието и да осъществят енергийната трансформация, без да се налага  дружеството да бъде закрито.

Област Перник може да получи средства в размер на 91,8 млн. евро от Фонда за справедлив преход, съобщи министъра на енергетиката Румен Радев. “Въпросът не е дали 500 или 10 000 души ще бъдат засегнати от трансформацията. Дори да е един, преходът трябва да е наистина справедлив. Обичайно всички вгледали се в Старозагорския регион подминават Перник и Кюстендил. В двете области има доста различни проблеми за разрешаване, в това число и различна структура на заетост. Именно това е и акцентът, върху който започнахме да работим – ясно да бъдат позиционирани и разпознати общностните нужди в тези региони и те да бъдат правилно насочени нататък към разрешаване на проблемите. Това е причината да настоявам да дойда на тази среща”, заяви Радев.

Министърът каза, че заради по-големия акцент, поставен върху въглищния регион на Стара Загора и страхът да се предприемат действия там, Перник и Кюстендил са останали встрани. Според него това е довело до едно цялостно забавяне на процеса, неоткритост, липсата на елементарна диалогичност със заинтересовани страни. По думите му без съмнение, плюс на региона на Перник е свързаността със София, която изземва човешки ресурси от региона.

Кметът на Перник Станислав Владимиров определи справедливия преход като неизбежно предизвикателство пред областите Перник, Стара Загора и Кюстендил, където въгледобивът осигурява голям брой работни места. Той коментира, че за перничани все още не е напълно ясно как ще се преобразува местната икономика през следващите години, но той е на мнение, че това трябва да е съпътствано от умни и премерени стъпки, и в синхрон между местната и националната власт.

По време на дискусията работници и граждани подписаха декларация, противопоставяща се против предложения териториален план.