Закриват Домовете за хора с увреждания, извеждат над 3200 души

Снимка: БГНЕС

Те ще бъдат настанени в нови социални услуги от семеен тип

 

Над 3200 души ще бъдат изведени от Домовете за пълнолетни лица с увреждания, които ще бъдат закрити в рамките на втория етап от процеса на деинституционализацията на дългосрочната грижата за възрастни. Те ще бъдат настанени в нови социални услуги от семеен тип, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Подготовката и извеждането им от институциите от стар тип ще бъде реализирано по мярката “Продължаваща подкрепа за дългосрочна грижа” по Програма “Развитие на човешките ресурси”, която беше одобрена от Комитета за наблюдение.Операцията е от стратегическо значение и е с бюджет от 12 млн. лв. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а допустим асоцииран партньор е Министерството на здравеопазването.

Допустимите дейности по мярката включват създаване и обучение на екипи за извършване на подготовка за извеждане, психологическо консултиране, оценка на специфичните медицински потребности и оценка на нуждата от интензивна подкрепа от специалисти. За настанените в Домовете за пълнолетни лица с увреждания ще бъде извършена индивидуална оценка и начертан план за извеждането. За хората, които са трайно настанени в държавни психиатрични болници, също ще бъде изготвена оценка на потребностите и ще бъдат насочени към подходящи социални услуги. За екипите, които извършват дейностите по проекта, ще бъде осигурена супервизия.

Основната цел на процедурата е да бъдат осигурени подходящи социални услуги от резидентен тип и адекватна интегрирана подкрепа за хората, които в момента живеят в Домове за пълнолетни лица с увреждания или са трайно настанени в държавни психиатрични болници./ bgonair.bg