Saturday, May 18, 2024
HomeРегионПерникЗаложени са 65 944 327 лв. общински приходи в бюджета на Перник

Заложени са 65 944 327 лв. общински приходи в бюджета на Перник

Общият размер на общинските приходи, планирани в бюджета на община Перник за 2022 г. е, 65 944 327 лв., съобщи Елица Манова – началник на отдел “Бюджет и финанси” в общинската администрация. От тях за общински дейности са предвидени 64 167 184 лв. За дофинансиране на държавно делегираните дейности са планирани 1 777 143 лв.
От местни данъци се очакват 12 560 000 лв., при 80 на сто събираемост на текущия налог и 40 на сто – на просрочени задължения. Постъпления от 3,8 млн. лв. са планирани от данъка върху недвижимите имоти, от налога при придобиване на имущество – 3,9 млн. лв., данъкът върху превозните средства ще внесе в общинската хазна 4,7 млн. лв. Туристическият данък е в размер на 10 000 лева.
Неданъчните приходи са на обща стойност 35 525 897 лв., общинските такси – 11 013 020 лв. От планираните средства държавна отговорност са 70 919 809 лева.
Общата рамка на проекта за бюджет за 2022 г. на община Перник е 136 864 136 лв. и е с 20 млн. лв. по-висока от миналогодишната. Стойността на основния финансов документ се смята за рекордна.
Проектът за бюджет ще бъде обсъден на заседание на Общинския съвет на 20 април.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular