Помагали им инж. Красимир Карасмилов и инж. Явор Кальонев, шефът на Югозападното държавно предприятие Дамян Дамянов не ги наказал, не съобщил и в прокуратурата!

Заместник-директорът на ловно стопанство „Дикчан“ Здравко Камбошев хваща в гората 3 камиона на местни фирми с немаркирана дървесина без документи на 17 февруари. Материалът е без издаден от лесничеите превозен билет и трябва да се конфискува. Вместо това и акт за нарушение двама инженери на стопанството узаконяват дървесината. Директорът им пък опитва да прикрие това, като не съобщава на по-горните институции за нарушението. Прокуратурата подхваща случая едва след като външни хора подават сигнал до институциите, а и до този момент – два месеца по-късно, не разпитва никого. Превозните билети са издадени на две фирми от кума на директора на стопанството Пламен Поюков. Според документацията инж. Красимир Карасмилов получава разпореждането от главния лесничей инж. Явор Кальонев. В склада на фирма ММД пристигна част от дървесината, узаконена от горските служители. Справка в регистрите показва, че фирмата е собственост на Мехмед Маневски, който карал един от камионите. Друг пък бил на съпруга на кметицата на село Долен – Тодор Мицикулев. Маневски и хората му не желаят да говорят за сътрудничеството на горските при незаконния курс. Дървеният бос първо праща хора, а после ни гони, когато се опитваме да проверим дейността на фирмата. Според направената GPS справка в Регионалната дирекция по горите в Благоевград същата фирма извършва и други незаконни курсове на 3 и на 11 февруари. Няколко дни след това служителите в стопанство „Дикчан” узаконяват тяхната кражба.

Директорът Пламен Поюков по това време е в чужбина. В първия работен ден след гафа обаче, вместо да уведоми прокуратурата, Югозападното държавно предприятие и Изпълнителната агенция по горите, преназначават служителя си Кальонев на друг участък, вместо да го накажат. „Служителят, който е издал превозните билети, е наказан с последно предупреждение за уволнение, а този, който е разпоредил, ще бъде уволнен и е предаден на прокуратурата”, заяви Пламен Поюков, като уточни, че инж. Явор Кальонев ще бъде уволнен. Кумът на директора Красимир Карасмилов се разминава само с предупреждение, въпреки че той издава превозните билети. Прехвърля отговорността на колегата си инж. Кальонев:

– Той ми е на мен пряк началник и аз издавам превозни билети.
– Вие не подозирахте, че се случва нещо незаконно?
– Аз въобще не знам. Понеже аз съм на друг обект.
– Аз съм много по-малък от г-н Поюков, за да съм му кум.
– Каква ви е връзката с г-н Поюков?
– Г-н Поюков ми е директор.
– Само?
– Да.

„Аз съм му кум… То момчето не е виновно, него го е викнал неговият началник и му е наредил да издаде превозните билети… и той не е знаел, че това е нарушение“, каза Пламен Поюков.

Версията на обвинения в злоупотреба инж. Явор Кальонев обаче е съвсем различна. Дни след това той сам търси екипа ни, за да разкаже своята истина. Малко преди инцидента той се усъмнил, че колегата му Карасмилов е прикрил в отчетите си част от кубиците дърва, които са изнесени към складовете. Категоричен е, че става въпрос за злоупотреба. Казал на горския с него да мълчи два-три дни, да изчакат да изкарат материал и да видят. По думите му това е постановка. На въпроса защо са нямали билети, той отвърна, че това е честа практика. Допълни, че заместникът е разпоредил да се издадат билетите, Карасмилов ги е издал. Лесничеят подписал констативния протокол за конфискуване на дървесината, без да прочете какво пише в него.

Инж. Кальонев разбира, че е даден на прокурор, от телевизията. Също от репортажа научава, че ще бъде уволнен. Ръководството не му иска обяснения и при преназначаването.

Търсим отговор докъде в йерархията стига схемата и от Югозападното държавно предприятие, под чиято шапка е ловното стопанство. Разговаряхме с директора на ЮЗДП Дамян Дамянов:

– Директорът уведоми ли ви вас за извършеното нарушение?
– Лично директорът не ме е уведомявал, аз разбрах впоследствие.
– Има ли вариант да не е разбрал какво се е случило?
– Не, няма такъв вариант. Не мога да кажа дали го прикрива, или не. Когато за едно такова нарушение получаваме наказание „забележка”, това подсказва по най-убедителния начин, че се опитваме не да прикриваме, а да пазим хората, които нарушават изискванията.

Директорът Пламен Поюков е уволнен заради системни нарушения, допускани в стопанството му, и липса на контрол. Нещо, за което е наказван два пъти преди това – с две брутни заплати. Btv