Wednesday, May 22, 2024
HomeРегионДупницаЗаписването в детските градини в Дупница върви до 29 март, от 6...

Записването в детските градини в Дупница върви до 29 март, от 6 до 17 март родителите ще подават документи

05-02-01 чимев

Методи Чимев

В Дупница е утвърден графикът за приема в детските градини. „Със своя Заповед №258 кметът на община Дупница инж. Методи Чимев утвърди графика на дейностите за организиране и провеждане на прием за първа възрастова група в детските градини в града и селата. Тя е във връзка с Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Дупница.

До 17 февруари всички детски заведения трябва да са обявили приема, като до 24-ти трябва да е изготвена и заповедта на директорките за комисиите по приема на децата. Самото приемане на молби от родители с необходимите документи ще става във времето от 6 до 17 март включително, а списъците с класираните деца ще стане на 24 март. До 29 март ще бъде записването, а на 31 март ще бъдат обявени свободните места в съответните детски градини, където има такива за попълването им.

RELATED ARTICLES

Most Popular