Започва почистването на р. Джубрена в Крайници и Червен брег

Започва почистването на два участъка на река Джубрена, намиращи се в селата Крайници и Червен брег. Ще бъдат премахнати натрупалият се натлак, храстовидна и дървесна растителност. От община Дупница търсят изпълнител на предстоящото аварийно почистване на речното корито от натлак, като е обявена е обществена поръчка на стойност 1 562 602 лв. (без ДДС). Поръчката е разделена на две обособени позиции – за всеки от участъците. Състоянието на реката и в двата участъка опасно, става ясно от документацията, свързана с поръчката.  Силно променено е речното легло. Речното дъно е затлачено, като дебелината на наносите в Крайници е в порядъка от 50 см до 1,30 м, средно – 1 м., а в Червен брег – от 70 см до 2,10 м, средно – 1,40 м. В ляво и дясно на коритото на реката в Крайници има образувани наносни валове, острови, затревени пясъчни коси и други образувания, които са силно обрасли с храстовидна и дървесна растителност и затрудняват проводимостта на коритото. В централната част на речното легло в Червен брег има дървесна и храстовидна растителност, по която има закачени на височина 2 м до 2,5 м от водното ниво боклуци  и др. отпадъци. И в двата участъка от коритото на реката са се образували наносни валове, острови, затревени пясъчни коси и други образувания, които са силно обрасли с храстовидна и дървесна растителност и затрудняват проводимостта на коритото. Има замърсявания от битови отпадъци, водещи до подприщвания и допълнително намаляване на проводимостта. Сериозна ерозия на бреговете няма, но се налага да се извърши санитарна сеч, като не се засяга кореновата система на дърветата. Допълнителното повдигане на водните нива при високи води в реката създават реална опасност от ерозионни процеси на двата бряга, както и опасност от наводнения с нанасяне на огромни щети, посочено е в документацията.

„Наложи се да изготвим проекта наново. Ще се работи по проекта, който е одобрен, съобразно правилата и нормите на Закона за устройство на територията, с контрол от зам.-кмета Бойко Христов. Ще се случва това, което е написано в проекта“, коментира кметът Първан Дангов на пресконференция, в отговор на въпрос от медиите.

От документацията по обществената поръчка става ясно, че желаещите да извършат СМР могат да подават оферти до 18 януари.