Wednesday, June 12, 2024
HomeРегионГоце ДелчевЗапочва саниране на жилищни блокове в Гоце Делчев

Започва саниране на жилищни блокове в Гоце Делчев

Община Гоце Делчев проведе първоначална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектът е на обща стойност 758 556,22 лева, като от тях съфинансирането от ЕФРР е в размер на 85%. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца и той се очаква да приключи до 03.05.2022 г.
На информационното събитие присъства ръководството на община Гоце Делчев, изпълнителите на дейности по проекта, както и представители на сдруженията на собствениците на многофамилните жилищни сгради в Гоце Делчев, които ще се санират по проекта – жилищен блок на бул. „Гоце Делчев“ 29 вх. А и жилищни блокове № 27 и блок № 28 в жк „Дунав“.

От въведените мерки за енергийна ефективност ще бъдат засегнати общо 60 домакинства – по 30 в двата обекта.
В рамките на проекта ще бъде се направи топлоизолация и подмяна на дограмата. Ще бъде направен също ремонт на общите части, хидроизолация на покрива, ремонт на комините и осветителната инсталация в сутерена, ще се направи нова мълниезащитна инсталация и нова домофонна и звънчева инсталация. Ще се изгради достъпна среда на входовете, като е осигурена доставка и монтаж на 3 броя мобилни устройства – робот за асистирано изкачване на стълби.

Снимки: Община Гоце Делчев

RELATED ARTICLES

Most Popular