Започва Светлата седмица

На втория ден след Великден, според православната традиция, започва Светлата седмица – време, в което се прославят светите апостоли и Света Богородица.
Нарича се Светла, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички.
Седмицата се свързва с първите появи на Христос сред учениците му. Светлата седмица завършва с Томина неделя. На този ден се почита паметта на свети Тома, един от учениците на Иисус.