Saturday, June 22, 2024
HomeРегионДупницаЗа над 100 милиона "Негру вода Кардам 2024" ще строи преносния газопровод...

За над 100 милиона “Негру вода Кардам 2024” ще строи преносния газопровод от Пиперево до Перник

Класираха “ХИЛ Интернешънал – ГБС 1” за лупинга от Кулата до Кресна, прогнозната стойност е 353 222 222 лв. без ДДС

Държавното газоразпределително дружество “Булгартрансгаз” е приключило най-важната си обществена поръчка във връзка с реализацията на вертикалния газов коридор чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура, съобщи “Булгартрансгаз”.

Проектът цели да се повиши капацитетът за пренос на природен газ в точките за междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България и Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния.

Обществената поръчка се провежда в изпълнение на решението на Народното събрание от 14 март във връзка с инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за вертикален коридор.

Обществената поръчка е в три обособени позиции с обща прогнозна стойност 586 669 410 лв. без ДДС.

На първо място са класирани:

за обекта “Лупинг от Кулата до Кресна” за изпълнител е предложен “ХИЛ Интернешънал – ГБС 1”;

за обекта “Преносен газопровод от Пиперево до Перник” за изпълнител е предложен “Негру вода Кардам 2024”;

за обекта “Лупинг от Рупча до Ветрино” за изпълнител е предложен “ХИЛ интернешънал – ГБС 3”.

Предложената от “ХИЛ Интернешънал – ГБС 1” цена е 131 777 777 лв. без ДДС.

“Негру вода Кардам 2024” е предложило цена в размер на близо 100 млн. лв. без ДДС.

“ХИЛ Интернешънал – ГБС 3” е предложило цена 353 222 222 лв. без ДДС.

И трите предложени цени са в рамките на прогнозната стойност по съответната позиция.

“ХИЛ Интернешънал – ГБС 1” е обединение от две чуждестранни и три български компании, като в него участват: американската “ХИЛ Интернешънал Н.В.”, българските “Главболгарстрой”, “Главболгарстрой интернешънал”, “ГБС Енерджи Сълюшънс” и американската “ГБС Текнолоджис”. Декларираните от обединението подизпълнители са: “Си Ер Си – Евънс” Б.В., “Емерсон Аутомейшън Солюшънс”, “Ханиуел” и “Енсол ВМ”.

“Негру вода Кардам 2024” е обединение от две чуждестранни и една българска компания, като негови членове са американското “Дивиком”, румънското “Хабау” и българското СА.И.Е. Декларираните от обединението подизпълнители са “Енсол ВМ” и “Химкомплект Инженеринг”.

“ХИЛ Интернешънал – ГБС 3” е обединение от “ХИЛ Интернешънал Н.В.”, “Главболгарстрой”, “Главболгарстрой интернешънал”, “ГБС Енерджи Сълюшънс” и “ГБС Текнолоджис Инк”. Декларираните от обединението подизпълнители са: “Си Ер Си – Евънс”, “Емерсон Аутомейшън Солюшънс”, “Ханиуел” и “Енсол ВМ”.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular