Ивайло Константинов пред Беновска: До 30 дни КАП ще представи концепция за транспорта

Ивайло Константинов

Ивайло Константинов от Националното сдружение на автобусните превозвачи и Магдалена Милтенова от Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта отговарят на въпроси на Илиана Беновска по време на пресконференция от 12 септември 2018 г. по повод на учредяването на  Конфедерация на автобусните превозвачи, като стъпка на доброволна консолидация на браншовите организации от сектора.    Илиана Беновска: Беновска, „Радио К2”, интересуват ме няколко въпроса, предполагам, че и за колегите е важно. В Конфедерацията на автобусните превозвачи – колко транспортни фирми и какъв брой превозни средства ще обедините? Колко работни места всъщност ще бъдат включени чрез представителството на съответните юридически лица в тази конфедерация? Прогнозно, ако нямате подготовка, колко от брутния вътрешен продукт ще изработва тази конфедерация? Вторият ми въпрос е, споменахте г-н Борисов, споменахте няколко неща по отношение на законовата рамка, искам малко да разтворим ножицата – ще имате ли предложения за промени и в кои закони? Понеже съм под емоционално впечатление от речта на Юнкер, председателят на Европейската комисия, произнесена току-що, той постави много сериозно въпроса за Общата европейска рамка. Какво ще бъде Вашето европейско сътрудничество? Последен въпрос – имаше желание да се създаде автомобилна камара, което предизвика организация на различни протести, взимане, от страна на министър-председателя, на становище да се спре приемането          на подобен закон в Народното събрание. Г-жа Милтенова спомена за противоречие – очаквате ли някаква реакция от предишните лобисти на този закон за автомобилна камара?   Магдалена Милтенова: Бих започнала разговора в обратна посока, ако ми позволите, от последния Ви въпрос. Аз мисля, че ние темата по отношение на закона за автомобилната камара сме го приключили и резултатът, който трябваше да постигнем, това, което ние всъщност обявихме тогава, че браншът няма нужда от обединяване чрез закон, защото браншът е единен, ние сме узрели за това нещо, стигнали сме до извода, че трябва да се обединим, за да защитим своите интереси, за да можем да се защитим и срещу Мобилен пакет 2, който предстои да бъде гледан, знаете много добре, след определен период от време. Така че аз смятам, че по отношение на закона за автомобилната камара – за нас въпросът е приключен. Идеята за това нещо, както казах и в началото, да има обединение на бранша – ето, обединението на бранша е факт! Ние смятаме, че създавайки тази конфедерация можем да отговорим на всички очаквания на колегите за поддържане на едно добро ниво на работа. Това, което имах предвид като противоречия, имах предвид, че ние ще имаме противоречия в бранша най-вероятно, нямам предвид противоречия с управляващите, но не мога да изключа и това нещо, защото ние бихме подкрепили всяка инициатива, както Ви казах в началото, която е съобразена с нуждите на бранша, която е съобразена с европейските практики. Това обаче не означава безусловна подкрепа на всяко предложение, което по един или друг начин засяга интересите и нарушава нашите права! Така че, ако трябва да имаме противоречие с управляващите и ако се наложи, надявам се да не се стигне до нещо подобно, а наистина оттук нататъка да имаме добрия тон, една симбиоза да се получи между конфедерацията и Министерството на транспорта, за да можем съответно всички законови рамки, които предстоят да бъдат променени, изменени, да се случат!   Илиана Беновска: Само, докато сте на тази тема, питах Ви дали не очаквате реакция от лобистите, които искаха да искаха да се прокара закон за автомобилната камара?   Магдалена Милтенова: Ако си спомняте последните ни срещи тук, ние предложихме на всички колеги, включително и на тях, да дойдат на учредяването на конфедерацията. Лично аз съм поканила и г-н Столарски, г-н Филипов на една от нашите срещи. Лично съм ги поканила, ако желаят да се присъединят към членство в тази конфедерация. Предложението ни към днешна дата е в сила, към всеки един от колегите, защото, както и тогава казах, въпреки нашите противоречия по отношение на закона за автомобилната камара, ние сме колеги, работим в една сфера и съвсем нормално и коректно е да вървим в посоката, в която да подобрим качеството на услугата и да подобрим условията за работа на нашите хора, които ползваме като водачи на автобуси, кондуктори в автобусите и помощния персонал. Така че ние, мисля, че имаме общи цели! Ние тук, които сме присъстващите, сме го осъзнали, че вариантът за обединение е работещата формула! Ако те го осъзнаят, са добре дошли! Както те, както всеки един от останалите наши колеги, без значение дали ще реши да членува през някои от сдруженията, без значение дали наши колеги в отделни региони на страната ще решат да се обединят в браншови сдружения, които да станат член на съответната конфедерация. Формата и начина на обединение на всеки един колега, който не членува към настоящия момент в нашата конфедерация и в нашите браншови организации, сам ще има възможността и точно това беше идеята, когато ние искахме да учредим доброволно обединение, защото това е принципът, конституционният, европейският – на свободното сдружаване, на свободата да избереш къде да членуваш, кое сдружение да представлява твоя интерес, защото, както каза колегата, ние имаме много различни интереси, в различните сфери на работа: областна транспортна схема; специализиран, случаен превод; републиканска схема и така нататъка. Така че всеки ще има възможността да бъде защитен чрез браншовата организация, която сам избере да членува!             По отношение на работната ръка, трябва да призная, че не сме подготвени за отговор на този въпрос, защото не сме направили съответната статистика – колко хора са заети в бранша. Ако колегата Константинов може по тази тема да говори, аз лично не съм подготвена в момента да отговоря на този въпрос!

Ивайло Константинов: Това, което държа да обясня и правилно да бъда разбран, е всъщност, че ние днес правим обединение на сдружения. В това обединение влязоха всички национално представителни сдружения, по данни на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които към днешна дата имат някаква членска маса от оператори, които извършват обществен превоз на пътници.   Илиана Беновска: А колко са тези сдружения на брой?   Ивайло Константинов: Седем, и седемте учредиха въпросната конфедерация. За да съм безкрайно коректен – трябва да кажа, че структурата на бранша е изключително сложна, изхождайки от факта, че около 80% от транспортните средства са собственост на малки транспортни фирми, които имат един, два, три автобуса и не членуват абсолютно никъде. Всъщност сега, днес, ние на тези хора казваме – те могат да създадат собствено сдружение, което да представлява само малките транспортни оператори. Могат, разбира се, да изберат някои от съществуващите сдружения, но тези хора към момента не са обхванати от никое от сдруженията и никой, по никакъв начин, включително и ние, не можем да спекулираме с присъствие или членство на тези фирми в някое от сдруженията. На практика всичко, което, както се казва, съществува на пазара, е тук, днес, учредило въпросната конфедерация. Има едно единствено сдружение, в което има и пътнически оператори, и това е БАСАТ, доколкото ми е известно, което, въпреки че беше поканено, не се присъедини към учредяването на днешната конфедерация! Разбира се, това е повод отново да поканим колегите! По отношение на това – какъв процент от брутния вътрешен продукт всъщност представлява въпросната конфедерация, едва ли статистическият институт може да Ви отговори на този въпрос, имайки предвид, че на пръв поглед пътническият транспорт е регулиран до краен предел, а всъщност се оказва, че има огромни бели петна, огромни, най-отговорно го заявявам! Както в законодателството, така по отношение на прилагането на същото, както и по отношение на противоречия на същото с европейско такова! Аз всъщност искам да кажа, че главните въпроси, които стоят и са от обществен интерес, това е – какво е мнението на конфедерацията по отношение на въвеждането на задължителни колани в автобусите, евентуално въвеждането на видеорегистратори, че ние, както колегите казаха, подкрепяме всички мерки, които касаят изсветляване на бизнеса и сигурността на пътниците, стига тези мерки да не са в колизия с европейското законодателство или с нормативната уредба в България!   Илиана Беновска: Вие лично ще имате ли някакви предложения за промени в някои от съществуващите закони, в български и европейски правила?         Ивайло Константинов: Имаме готовност, в най-кратки срокове, след проведени обсъждания, разбира се, във всяко едно сдружение и след гласуване в общото събрание на конфедерацията, да предложим съвсем конкретни мерки, които да представляват цялостна концепция, повишаваща сигурността на пътуването, изсветляването на сектора, така че да не се действа на парче с една или друга промяна, а всичко това да бъде обвързано, да бъде последователно, със сроковете, в които да бъде реализирано, така че всеки да види себе си в това законодателство, да прецени своята отговорност, и ако трябва да я носи наказателна!

  Илиана Беновска: Кога  ще бъдете готови с тази концепция?

Ивайло Константинов: Максимум в рамките на месец ще има пълна концепция. Вече имаме съвсем готови конкретни текстове, които, разбира се, първо трябва да бъдат гласувани вътре при нас!                По отношение на въпроса на г-жа Беновска за това – какво е нашето отношение и евентуално реакции по закона за пътищата, и по отношение сигурността на пътищата? Една от основните цели на това обединение всъщност е ние да създадем организация, която да партнира не само в социалния диалог, а и във всички процеси в държавата, които касаят и сигурност, и обществен превоз, и всички теми, които Ви казах преди няколко минути, че са бели петна в законодателството. Така че никой, по никакъв начин не може да пренебрегне всъщност, че пътят е единият от основните фактори в движението и че ние във всеки един момент всъщност трябва първо да сме сигурни в пътя, а след това във всичко останало, защото колкото и здрав да е автобуса, когато път няма, се случват нещата, които виждаме! Когато говорих за белите петна, ние се малко фиксирахме около училищните автобуси, но искам да Ви кажа една цифра, която ще Ви притесни много всички – тези превозвачи, които всъщност са дефицита на тези 128 общини, не всички фалираха! Те в момента извършват точно такъв тип превози като този превоз, в който всъщност се случи злощастното събитие преди няколко седмици!   Илиана Беновска: Какъв е този превоз, какво му е наименованието?   Магдалена Милтенова: Случаен превоз се нарича. Това са така наречените туристически услуги.   Ивайло Константинов: Знаете ли, че в България е допустимо физическото лице Ивайло да си купи автобус и с него незнайно какво да прави!? Само че физическото лице Ивайло и фирмата „Ивайло” са едно и също в очите на всички тези пътници, които събират по петте лева, за да платят на шофьора да ги закара донякъде! Ето тук е мястото, в което ние всъщност искаме да ангажираме и общественото внимание, просто не беше темата на днешната пресконференция, но ние трябва да отговорим на няколко много важни въпроса, единият от които е пътищата, разбира се! Какво всъщност очаква обществото от нас – да реализираме сигурен транспорт или евтин транспорт? Едното и другото нямат много общо, защото има друг парадокс, който ще Ви кажа – фирма, чиито служители, само като възнаграждение надхвърлят прага на регистрация по ДДС, не са регистрирани по ДДС, и това са 80% от реализиращите случайни превози! 80% от фирмите, работещи в сектора случайни превози, не са регистрирани по ДДС! За какви акцизи говорим, за какъв данък добавена стойност, за какви точно правила, за какви гаражи, за какви монтьори, за какви медицински лица!? Разбирате ли, значи ние казваме така – трябва едните да бъдат много изрядни, с чисто новите автобуси, при всички 100-процентови изпълнени условия и европейски правила, но в същото време се правим, че не забелязваме, че съществува един огромен сектор, който общо взето никой не го поглежда, никой не го забелязва къде е, независимо че имат лицензи, който си прави кой, когато, каквото поиска и по какъвто иска закон си тълкува събитията и неща… Така че аз много разчитам на коректност в тази посока! Ние затова, за енти пореден път казваме, че приветстваме правителството в намеренията му да изсветли сектора като цяло! Ние сме най-заинтересованите от това, защото десетки години повтаряме, че тичаме по различни писти – едните по асфалта, другите по пътеката, горската! Така че в това отношение много разчитаме и на Вас, разбира се, за което предварително благодарим! Не винаги светлият транспорт означава скъп! Ние ще имаме дискусии, в сдружението и в конфедерацията, лично аз не съм привърженик на фиксираните цени, за разлика, очевидно, от г-н Захариев! Има примери в световен мащаб, където с чисто нови автобуси се превозва на по-ниски, дори от България, цени, но това го прави конкуренцията, това се прави от регламентите, това се прави от чисто пазарната икономика. Няма как една пазарна икономика в един сектор да функционира само за половината от него или само за малка част от него! В това отношение от началото казах, че имаме и ще предложим комплекс от мерки, който комплекс всъщност да гарантира по-висока сигурност, при, дай Боже, същите цени!