Избират временен кмет на Благоевград

Днес ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет-Благоевград. Очаква се сред основните точки в дневния ред да бъде избор на вр.и.д. кмет на Благоевград, след като на 19 април ОИК входира писмо до председателя на Общинския съвет във връзка с прекратяването на мандата на досегашния кмет Румен Томов.

На сесията ще бъде обсъдена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, както и предложение, относно проект на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и регистрацията на домашни кучета, съобщава радио Благоевград.