Избират зам.-председател на Общинския съвет в Кочериново

Зам.-председател на Общинския съвет (ОбС) ще бъде избран на 20 ноември (сряда) в Кочериново, съобщават от управата на градчето в Рилското корито. Изборът е включен в дневния ред на първото за мандата извънредно заседание на ОбС. Новоизбраните съветници ще разгледат 4 докладни записки. Сред тях са определяне времетраенето на работния ден и месечното възнаграждение на председателя на местния парламент Елена Бозовайска и заместника й, утвърждаване на поименните състави на постоянните комисии към ОбС, създаване на временна комисия, която в срок до 10 дни да изготви необходимите изменения на действащия Правилник за организацията и дейността на ОбС.