Wednesday, June 12, 2024
HomeРегионДупницаИзвънредното заседание на ВиК асоциацията в Кюстендил приключи без решения

Извънредното заседание на ВиК асоциацията в Кюстендил приключи без решения

Общото събрание на Асоциацията по ВиК проведе извънредно заседание, свикано от областния управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски. В заседанието се включиха представители на общините Кюстендил, Дупница, Кочериново, Рила, Невестино и Трекляно. Съгласно правилника имаше необходимия кворум за провеждане на заседанието, но решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред не се взеха поради липса на мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите представители на АВиК.

Като първа точка от дневния ред трябваше да се приеме решение за сключване на Допълнително споразумение №3 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (ДОГОВОРА),  сключен между АВиК – Кюстендил и ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, което да уреди продължаване срока, от който ВиКО да започне да упражнява дейностите по стопанисване,  поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги на новоприсъединената територия на община Дупница, с оглед промяна границите на обособената територия и упълномощаване председателя на Асоциация по ВиК – Кюстендил да го подпише от името на асоциацията.

Във втора точка от дневния ред трябваше да се вземе решение за определяне на краен срок за приемане на ВиК активите – собственост на общините – членове на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, при спазване разпоредбите на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, сключен между Асоциация по ВиК – Кюстендил и ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил.

В точка разни членовете на Общото събрание обсъдиха предстоящото съгласуване на Бизнес плана на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. Споделени бяха и проблемите във ВиК сектора по общини.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular