Изплащат пенсиите от 7-ми март

Изплащането на пенсиите за следващият месец чрез пощенските станции ще започне на 7 март и ще завърши на 20 март.

Също на 7-ми март средствата ще бъдат преведени по сметките на пенсионерите, които ги получават по банков път, съобщават от Националният осигурителен институт (НОИ).

От днес – 29 ти февруари ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, датата е по-ранна с оглед на предстоящите почивни дни около националния празник 3 март.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през идния месец е 15 март.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института.