Инж. Красимир Герчев проведе среща за пуснатите свободно животни на територията на община Разлог

  • Кметът настоя, след намеса на институциите, всяко заловено животно без чип или марка да подлежи на умъртвяване, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

По инициатива на кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев се проведе поредна среща във връзка със зачестилите напоследък ПТП-та и сигнали от граждани за наличие на свободно пуснати животни в обхвата на пътната мрежа извън населените места и особено пътя от републиканската пътна мрежа Разлог-Благоевград. На срещата присъстваха представители на: РУ на МВР – гл. инспектор Христо Арнаудов и ст. инспектор Росен Коцаков, Областна дирекция по безопасност на храните – д-р Цветанка Андреева и служители на отдел ЕЧЗ към община Разлог. На срещата се сподели сериозността на проблема, свързан със свободното пускане на животните по пътищата, които са причина за възникване на ПТП-та, които обосновават необходимостта от адекватни решения. Ще бъдат правени съвместни проверки с институциите, имащи отношение за решаване на възникналия проблем. Като превантивна мярка представителите на РУ на МВР предложиха поставяне на пътни знаци А 21 – възможна е поява на домашни животни. Инж. Красимир Герчев отбеляза, че се срещат трудности при залавянето на селскостопанските животни и в случаите при констатиране на нарушение, извършено от тях, често се установява, че нямат ушни марки и не са идентифицирани в системата на БАБХ. Това респективно затруднява действията на общината при установяване на собствеността на животните, както и налагане на административни наказания на нарушителите. Кметът настоя, след намеса на институциите, всяко заловено животно без чип или марка да подлежи на умъртвяване, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Инж. Красимир Герчев се разпореди, при установени нарушения от ползвателите на общинските мери и пасища, относно свободно пускане на селскостопански животни и други нарушения, свързани с нормативната уредба, да им бъдат прекратени договорите за наем. Община Разлог ще положи максимални усилия за предприемане на необходимите действия за справяне на така възникналия проблем.