Thursday, May 23, 2024
HomeРегионДупницаИнспекторът от АДФИ В. Георгиев: Кметът на Бобошево Крум Маринов е ощетил...

Инспекторът от АДФИ В. Георгиев: Кметът на Бобошево Крум Маринов е ощетил общината с 20 000 лв. чрез неизгодна сделка за 285 000 лв.

Крум Маринов: Прокуратурата ни разследва, възстановихме парите, няма проблем!

03-01-01-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%be-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd
Райчо Цветин

 

Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция В. Георгиев сигнализира председателката на ОбС – Бобошево, Даниела Стоянова за скандална сделка в разрез със закона, сключена между кмета Крум Маринов и „Фулконтакт” ЕООД. Сделката е икономически най-неизгодна за общината, ценовата оферта е в пъти по-голяма в сравнение с ценовата оферта на втория допуснат участник.

03-01-01-krummarinov1
Крум Маринов

Според общинския съветник Райчо Цветин общината е ощетена с над 20 000 лв. Директорът на АДФИ е изложил в доклад резултатите от извършена проверка при възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на изложби за експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство на община Бобошево с прилагане на аудиовизуални и компютърни технологии”. За възлагането на обществената поръчка е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. Прогнозната стойност на поръчката е 285 000 лв. без ДДС. При финансовата инспекция е установено, че със своя заповед кметът Крум Маринов е назначил 5-членна комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в състава на която не е включил IT специалист и специалист по производство на рекламни клипове. Обективността на оценките на двете оферти е тотално нарушена. Членовете на комисията са били абсолютни аматьори, без необходимата квалификация. Това поражда първото съмнение, че спечелилият поръчката е дал най-изгодната оферта. А ценовата оферта на победителя е с над 20 000 лв. по-голяма в сравнение с ценовата оферта на класирания на второ място участник.

Въпросът на опорочения конкурс беше поставен от общинския съветник Райчо Цветин на последната общинска сесия. Защо ОбС шефката не ни запозна с писмото на АДФИ? Защо кметът е сформирал комисия от некомпетентни за целта хора?

Крум Маринов даде да се разбере, че по случая е образувано дело и са предприети мерки от Окръжна прокуратура – Кюстендил. Той дори каза: „По това дело сме санкционирани”, но не уточни в какво се състои санкцията, защото работата на прокуратурата е да повдигне обвинение. Маринов призна: „Влязох в директни преговори с фирма „Фулконтакт”, сключихме споразумение и платихме по-малка сума, което да компенсира санкцията на прокуратурата. Затова въпреки минималната санкция не сме нанесли вреда на общината. Не мога да бъда точен в цифрите, но санкцията беше около 20 000 лв. и тя не е платена от общината, а от фирмата. Становището на прокуратурата е, че е допусната грешка от комисията, която е избрала офертата на „Фулконтакт”. Добре че няма да връщаме 300 000 лв. на ДФ „Земеделие”, които дават парите.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular