Sunday, June 16, 2024
HomeРегионДупницаИнспекцията по труда удря с 1500 лв. глоба собственика на павилион на...

Инспекцията по труда удря с 1500 лв. глоба собственика на павилион на пл. „Свобода” в Дупница „Радева-Бетина” ЕООД

Инспекцията по труда в Кюстендил удря с 1500 лв. глоба фирма „Радева-Бетина” ЕООД, извършваща търговия в павилион на пл. „Свобода“ в Дупница. Имуществена санкция е наложена от директора на инспекцията Валентин Златински за нарушение на трудовото законодателство. При проверка на място и по документи, извършени съответно на 23 и 24 април миналата година, служители на инспекцията установили, че работодателят е допуснал продавачката в обекта да изпълнява трудовите си задължения‚ без да й е предоставил копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за сключен трудов договор, заверено от ТД на НАП. Във връзка с нарушението на дружеството бил съставен акт. Издадено било наказателно постановление, което фирма „Радева-Бетина” атакувала в съда. Въпреки че в момента на проверката е констатирано, че продвачката обслужва клиент, от дружеството твърдели, че тя не работи в павилиона, а е била там, за да го пази. Работодателят записал в жалбата, че актът за установеното административно нарушение страда от пороци, водещи до незаконосъобразност на издаденото въз основа на него наказателно постановление. Искът е бил то да бъде отменено, както и присъждане на разноските по делото. Глобата за това нарушение е от 1500 до 15 000 лева. Според съда имуществената санкция правилно е определена в рамките на законоустановения минимум от 1500 лв. предвид данните, че веднага след извършване на проверката фирмата предприела действия по отстраняване на нарушението и предвид липсата на доказателства за други нарушения на трудовото законодателство. Съдия Светла Пейчева е потвърдила наказателното постановление, като решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – гр. Кюстендил.

.

RELATED ARTICLES

Most Popular