Ирена Соколова привика собствениците на язовирите, обяви: Няма потенциално опасни!

“По моя инициатива проведох среща с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и заместник-председателя й ген. Кирил Войнов.
Заедно с всички собственици на язовири – “Напоителни системи” ЕАД клон Струма – Места, шестте общини от област Перник, ВиК – Перник обсъдихме последните изменения в Закона за водите и срочните ангажименти на собствениците на язовири, които произтичат от това.” – обяви областният управител на Перник Ирена Соколова.
Проверка на 29-те язовира на територията на област Перник, направена по моя заповед през месец юни, установи че няма потенциално опасни водоеми. Направени са предписания на 8 водоема, които се нуждаят от ремонт – Мещица, Брезник, Завала, Кошарево, Конска, Прибой, Бобораци и Лялинци, които се нуждаят от ремонт.
“С новия Закон за водите се създаде Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Дружеството ще извършва комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, като за целта държавата с решение на Министерския съвет ще му предоставя имущество, в т.ч. и язовирите, които сегашните собственици могат да прехвърлят безвъзмездно. Грижата на държавата за сигурността на хората е демонстрирана категорично. Предвид краткия срок за решение – до 7 октомври т.г., е важно кметовете на общини да са добре информирани и мотивирани, за да пристъпят към изпълнение на решението с подаване на заявление до министъра на икономиката”, заявих пред присъстващите.
Генерал Кирил Войнов и г-н Иван Сяров подробно разясниха стъпките и процедурите по предаване на собствеността. Документация включва акт за собственост, скица и решение на съответния общински съвет.

Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, даде много добра оценка за проведената среща, както и за доброто стопанисване и поддръжката на язовирите в областта, което е високо признание и за мен в качеството ми на областен управител. Уверих, че ще продължим ползотворната си работа с агенцията, както и с новото държавно предприятие, а Областна администрация – Перник ще бъде активна страна в доброто стопанисване и управление на язовирите.