Искат извънредна сесия за спасяването на Профилакториума в Перник

  • ОбС даде съгласие за удължаване срока на безлихвен заем

    Съветникът Ал. Александров: ОП “Флор” не стъпва в Богданов дол, косят доброволци

За спешни действия за спасяване на Профилакториума призова председателят на групата съветници от ГЕРБ по време на сесията на Общинскитя съвет в Перник. Денислав Захариев предложи, ако се наложи, промяна на списъка с капиталови разходи на община Перник, за да може да се извърши ремонт на покрива, болничните стаи и санитарните помещения, и да се реши проблемът с отоплението на лечебното заведение. Поводът е достатъчно значим за свикване на извънредна сесия на Общинския съвет, смята Захариев. Той коментира, че изборът на Емил Ненков за управител на болницата е бил правилен ход. За краткото време, откакто е встъпил в длъжност, Ненков е свършил много полезни неща, включително стъпки за предоговаряне на дълговете към НАП, а енергията му е заразителна за колектива. Амбициозният и деен управител има нужда от нашата подкрепа и подобряване на материалната база в спешен порядък, апелира Денислав Захариев.

ГЕРБ съветникът Андрей Павлов пък поиска на следващата сесия съветниците да получат точна информация за размера на задълженията на община Перник към първото полугодие на годината. В същото време Общинският съвет делегира права на кмета Станислав Владимиров да подготви искане за удължаване с една година на срока на безлихвен заем, предоставен на община Перник от Централния бюджет. Заемът е в размер на 4.2 млн. лв. и е трябвало да бъде възстановен до края на тази година, но поради недостиг на финансов ресурс до момента той не се обслужва. Според кмета Владимиров заради финансовата несигурност в резултат на COVID кризата, предстоящите плащания по проекти по ОП “Региони в растеж”, както и погасяване на краткосрочен кредит от 3.5 млн. лв. до края на годината, община Перник няма да бъде в състояние да възстанови и безлихвения заем. С удължаването на срока ще се избегне утежняването на бюджета за идната година с допълнителните разходи и санкции по реда на Закона за публичните финанси.

По време на сесията общинският съветник от ГЕРБ Александър Александров алармира, че техника и служители на ОП “Флор” не са стъпвали в село Богданов дол от началото на мандата на настоящия кмет. В селото не е окосен дори квадратен метър трева, всички дейности по изрязване на избуялата растителност са поети от кмета и местни доброволци, каза Александров. Той попита на какво се дължи това, след като численият състав и финансирането на ОП “Флор” са били завишени. Кметът на Богданов дол е подавала и сигнали за опасни дървета, но до този момент няма отговор от общинската администрация. Идентичен е случаят в село Кладница, допълни общинският съветник. Александров постави и въпроса за належащата нужда от ремонт на подлеза в квартал „Бела вода”. Главният път 1-6 за Радомир разделя квартала на две. Жителите са принудени или да се придвижват само с коли, или да прескачат мантинелите. Подлезът беше изваден от списъка с капиталовите разходи на общината под претекст, че може да се извърши текущ ремонт на обекта. Александров настоя да получи отговор дали ремонтът на обекта ще стане факт до края на тази година.

Общинският съвет в Перник прие декларация, с която остро осъди освобождаването на общинския съветник Александър Александров от заеманата длъжност в държавната администрация по политически причини. Текстът на документа беше предложен от председателя на групата на ГЕРБ Денислав Захариев и подкрепен от мнозинството от съветниците от различни политически партии. Декларацията е адресирана до президента Румен Радев, министър-председателя Стефан Янев и председателя на Националното сдружение на общините инж. Даниел Панов.