И в събота в община Перник ще се приемат заявления за изборите

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април от община Перник съобщиха, че и на 20.03.2021 г. (събота) от 08.00 ч. до 17.30 ч. общинската администрация ще приема заявления:

– За гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите. Такива заявления се приемат не по-късно от 14 дни преди изборния ден (Чл. 34, ал. 1 – 3 от ИК).

– За избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Те трябва да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или електронно заявление през интернет страницата на Община Перник, в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес. Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (Чл. 37, ал. 1 от ИК).

– Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (Чл. 36, ал. 1 и ал.4 от ИК).