ЙОАН 3:14,1: Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец

Следвайте вътрешния си човек, в който живее любовта, и така ще победите плътския, казва Кенет Хегин

32-09-03

Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. /І ЙОАН 3:14,15/

Жената на един пастор дойде при мен дълбоко обезпокоена. – Брат Хегин – каза тя, – аз не мога да отида в Небето, защото мразя свекърва ми!“ След като малко се успокои, бях способен да й помогна. Казах й да ме погледне право в очите и да каже: “Аз мразя свекърва ми.” При това я помолих да изпита себе си – своя дух – докато казва това. – Аз мразя свекърва ми – каза тя. После извика: – Като че нещо в мен се съпротивлява! – Да – казах аз, – това е Божията любов в твоя новороден човешки дух, който обича всеки. Твоят истински Аз не мрази свекърва ти. Но ти си допуснала плътския човек да има власт над ситуацията. – Ти си прав – каза тя. – Аз всъщност не мразя свекърва ми. После тя взе духовното решение да следва вътрешния си човек, в който живее любовта, и така той да владее над плътския.

Изповед: Знам, че съм преминал от смърт в живот, защото обичам братята си. И аз позволявам на тази любов да владее цялото ми същество. Аз ходя в любов спрямо всеки човек!

Из “Храната на вярата” – Кенет Хегин