Sunday, June 23, 2024
HomeНовиниБългарияКабинетът отпусна още 35 млн. лв. за медиците на първа линия

Кабинетът отпусна още 35 млн. лв. за медиците на първа линия

Над 12 млн. лв. са одобрени за обезщетения на учители и непедагогически специалисти

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери в размер на 35 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Приемането на проекта на Постановление се налага поради удължeния срок на извънредната епидемична обстановка до 31 юли 2021 г. и необходимостта да се осигури устойчивост на мярката за предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19.

Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа линия в размер на 1000 лева нетно е една от най-ефективните предприети мерки за справяне със ситуацията с разпространението на COVID-19 и основна предпоставка за задържане на така дефицитните кадри.

Правителството одобри допълнителни 12 381 560 лв. за обезщетения на 1370 педагогически и 946 непедагогически специалисти за месеците от януари до април.
Средствата се предоставят за дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

Обезщетенията се изплащат на различни основания – поради намаляване на числеността на персонала, при прекратяване на трудови правоотношения или при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.
Отделно с 203 222 лв. ще бъдат финансирани четири общини – Троян, Цар Калоян, Смядово и Свищов. Средствата покриват разходите по включване на четиригодишните деца в задължителното предучилищно образование.
До момента правителството е одобрило финансиране за 52 общини, които създадоха условия за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка и за децата на четири години.
Осигуряването на обучение и социализация в ранна детска възраст е от съществено значение за развитието на ключовите компетенции у децата.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular