Wednesday, May 22, 2024
HomeРегионДупницаКметовете на бобошевските села Усойка и Слатино Васил Соколов и Сашка Тренева...

Кметовете на бобошевските села Усойка и Слатино Васил Соколов и Сашка Тренева забравиха да пуснат декларации за конфликт на интереси, отърваха глоби по 1 000 лева

 

05-06-01-svetla-pei4eva
Светла Пейчева, съдия в РС – Дупница

Кметовете на бобошевските села Усойка и Слатино икономисаха по 1 000 лева глоба, след като съдът отмени наказателните постановления, издадени от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Управниците Васил Соколов и Сашка Тренева били санкционирани, че не подали в седемдневен срок декларациите си за несъвместимост по специалния закон. След полагането на клетва те били длъжни да обявяват с подписа си, че не заемат друга длъжност и не извършват дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с положението им.

05-06-01-sachka-treneva
Сашка Тренева, кмет на село Слатино

Представители на комисията извършили проверка на декларациите след преписка на шефа на минипарламента в Бобошево Даниела Стоянова. Васил Соколов е положил клетва през ноември 2015 година, а декларацията носи дата 7 февруари на следващата година. Декларациите се подават пред Общинския съвет. Кметът на село Усойка в показанията си обяснил, че на 10.11.2015 г. бил привикан в „Човешки ресурси” в община Бобошево, като подписал няколко на брой декларации и заявления. Твърди, че декларацията за конфликт на интереси му е била дадена на 7-8.02.2016 г.

Съдия Светлана Пейчева обаче намира процесуални пропуски в издадения от комисията акт за административно нарушение. Според нея актът е довел до ограничаване правото на защита на Васил Соколов

Кметът на село Слатино Сашка Тренева пък в писменото си обяснение твърди, че на 10.11.2015 г. подписала допълнително споразумение към трудов договор с община Бобошево, а не нов трудов договор. Такъв била подписала през 2007 г., когато за първи път е била избрана за кмет на кметство Слатино и този факт я заблудил, че не е необходимо да подава отново декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси. И при Сашка Тренева инспекторите от Комисията допускат идентична грешка, отсякоха магистратите. Административнонаказващият орган не е посочил извършено ли е нарушение от Сашка Тренева с неподаването на декларацията на чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Освен това съдиите приемат, че декларациите са подадени с минимално закъснение от два месеца.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Кюстендил в 14-дневен срок.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular