Кметът Димитър Бръчков прекрати 2 обществени поръчки за близо 3 млн. лв., хвана нарушения в процедурата за доставка на канцеларски материали

08-01  Димитър Бръчков
Димитър Бръчков

2 обществени поръчки за близо 3 млн. лева, обявени преди месец, бяха прекратени от кмета на Петрич Димитър Бръчков. Със своя заповед градоначалникът спря поръчката за доставка на канцеларски материали, офис консумативи и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на общината, която е на стойност 282 000 лева с ДДС. Процедурата е обявена с решение от 16 януари т.г. Прекратена е и процедурата за реконструкция на довеждащ водопровод до град Петрич, обявена на 23 декември миналата година, на стойност 2 669 368,70 лева с ДДС. Процедурата за доставка на канцеларски материали и консумативи е прекратена поради установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията.

В обявения срок за получаване на документи за другата отменена поръчка за реконструкция на довеждащ водопровод общината е променила изискванията към кандидатите. И двете заповеди за отмяна на процедурите подлежат на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията.